Strategija zagovaranja za OO na Kosovu, sastanak sa predstavnicima organizacija članica mreže ALE NK

Dana 15.09.2023, uz zajednički poziv u MONT-u, održan je sastanak predstavnika organizacija članica mreže ALE NK na Kosovu. Sastanku je prisustvovalo 8 osoba, osnivača i predstavnika organizacija članica mreže, gde je otvaranje skupa obavljeno je uz učlanjenje Ministarstva kulture, omladine i sporta MKOS (MKOS) u mreži ALE NK. Sa opštim anonimnim glasovima, MKOS je sada član mreže ALE NK, sa svojom predstavnicom gđom. Filloreta Kuqi-Rukovodilac sektora za neformalno obrazovanje u okviru MKOS-a.

 

Dana 15.09.2023, uz zajednički poziv u MONT-u, održan je sastanak predstavnika organizacija članica mreže ALE NK na Kosovu. Sastanku je prisustvovalo 8 osoba, osnivača i predstavnika organizacija članica mreže, gde je otvaranje skupa obavljeno je uz učlanjenje Ministarstva kulture, omladine i sporta MKOS (MKOS) u mreži ALE NK. Sa opštim anonimnim glasovima, MKOS je sada član mreže ALE NK, sa svojom predstavnicom gđom. Filloreta Kuqi-Rukovodilac sektora za neformalno obrazovanje u okviru MKOS-a. Osnovni cilj sastanka je bila prezentacija I zajednička analiza prvog nacrta ove strategije za zagovaranje za OO na Kosovu i za izradu akcionog plana za implementaciju ove strategije. Prezentacija prvog nacrta ove Strategije je upriličena prvi put na Regionalnoj akademiji u organizaciji Projekta – Regionalna kancelarija DVV International-a, održana tokom meseca juna -2023. godine u Sarajevu. Rukovodilac kancelarije DVV International na Kosovu g. Ramadan Alija, izneo je sve tačke dokumenta i napomenuo da je podrška učenju i obrazovanju odraslih zajednički cilj koji je cilj svih narednih koraka Mreže ALE NK.

Inače, sastanak je nastavljen zajedničkom diskusijom o izradi Akcionog plana za zagovaranje članica mreže za OO na Kosovu. Glavne referentne tačke za zastupanje mreže ALE NK i njenih članova su navedene u nastavku;

  • Značaj celoživotnog učenja; što podrazumeva da učenje i obrazovanje odraslih doprinose ličnom rastu, razvoju karijere i društvenom angažovanju tokom života.
  • Pristup i inkluzija: Zagovaranje politika i inicijativa koje obezbeđuju jednak pristup obrazovanju odraslih, posebno za marginalizovane zajednice.
  • Fleksibilne opcije učenja, otuda i potreba za fleksibilnim opcijama učenja, uključujući online kurseve i programe sa skraćenim radnim vremenom, kako bi se zadovoljile različite potrebe odraslih učenika.
  • Podsticanje partnerstva između državnih i nedržavnih institucija za razvoj programa i ideja koje odgovaraju potrebama radne snage.
  • Finansiranje i podrška; Zalaganje za povećanje finansiranja i podršku programima obrazovanja odraslih na lokalnom, državnom i nacionalnom nivou.
  • Kampanja podizanja svesti; Sprovođenje kampanja podizanja svesti za informisanje odraslih o dostupnim mogućnostima učenja i prednostima obrazovanja odraslih.
  • Prikupljanje podataka i istraživanje; važnost prikupljanja podataka i sprovođenja istraživanja kako bi se bolje razumele potrebe i izazovi OO-a na Kosovu.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.