Razvoj dve onlajn platforme za programe obrazovanja odraslih za IT i marketing u dva centra za kompetenciju na Kosovu

Trenutna situacija koju je na Kosovu stvorio KOVID-19, od 13. marta 2020. godine, rezultirala je privremenim zatvaranjem srednjih strukovnih škola i centara za kompetenciju (CK), u cilju zaštite javnog zdravlja na Kosovu i sprečavanja daljeg širenja virusa Korona.

Trenutna situacija koju je na Kosovu stvorio KOVID-19, od 13. marta 2020. godine, rezultirala je privremenim zatvaranjem srednjih strukovnih škola i centara za kompetenciju (CK), u cilju zaštite javnog zdravlja na Kosovu i sprečavanja daljeg širenja virusa Korona. S obzirom na stvorene okolnosti, DVV International se založio za nastavak procesa obrazovanja prema programima za obrazovanja odrasle digitalizacijom ovih škola i CK, u kojima se nude meke profesije (IT i marketing), kao što su CK-Prizren i CK-Mališevo. 28. maja 2020. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Agencije za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu - ASOOOO (koja između ostalog upravlja sa 4 centra za kompetenciju na Kosovu) i DVV International za realizaciju predmetnog projekta. ASOOOO i MONT u ovom trenutku nemaju finansijske mogućnosti da sprovedu digitalizaciju ovih obrazovnih ustanova i podrška organizacije DVV International na Kosovu, omogućiće realizaciju ovog projekta. Projekat će se realizovati razvojem elektronskih platformi za realizaciju onlajn učenja prema aktuelnim programima za odrasle koje je licencirao MONT i snabdevanjem najmanje dva CK-a, neophodnom opremom za njihovu digitalizaciju.    

Platforme su razvijene tokom meseci, jula-avgusta-septembra. U ova dva centra kompetencije krenula je onlajn registracija polaznika i primena onlajn časova za IT i marketing.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.