U okviru Pedagoškog fakulteta Univerziteta „Hasan Priština“ lansiran je „Curriculum globALE“

Dana 29. juna 2022. godine u okviru Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Prištini (UP) „Hasan Priština“ lansiran je „Curriculum globALE“.

Na promotivnom seminaru učestvovalo je 18 polaznika od kojih predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), predstavnici Pedagoškog fakulteta, predstavnici drugih državnih ustanova i drugih provajdera OO-a, predstavnici donatorskih organizacija itd.

 

Dana 29. juna 2022. godine u okviru Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Prištini (UP) „Hasan Priština“ lansiran je „Curriculum globALE“.

Na promotivnom seminaru učestvovalo je 18 polaznika od kojih predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), predstavnici Pedagoškog fakulteta, predstavnici drugih državnih ustanova i drugih provajdera OO-a, predstavnici donatorskih organizacija itd.

Dekan Pedagoškog fakulteta UP-a, g. Bljerim Sakipi je rekao da se koncept obrazovanja odraslih ogleda u njihovim programima, čak i indirektno, i da će se ovom aktivnošću redovni programi obogatiti konceptima koji kako je naveo su od velikog značaja za razvoj obrazovnog sistema.

Nadalje, direktor Međunarodne kancelarije DVV na Kosovu, g. Ramadan Aljija, tokom predstavljanja ovog projekta, naveo je da „Curriculum globALE“ (CG) podržava profesionalizam podučavaoca odraslih i da pružanjem međupredmetnih pristupa stvara se jedinstvena okvirna referenca za obuku podučavaoca odraslih, koja se lako može prilagoditi nacionalnim i regionalnim okruženjima.

Prema njegovim rečima, CG podržavajući podučavaoce odraslih širom sveta, unapređuje ne samo standard programa nastave i obrazovanja odraslih, već i kapacitete zemalja da ispune Ciljeve održivog razvoja.

G. Aljija je istakao da su koristi od integracije CG na Pedagoškom fakultetu: Održiva institucionalizacija mera obuke koje će podučavaoci OO-a ponuditi u okviru UP (Pedagoškog fakulteta odnosno Instituta za istraživanje i razvoj obrazovanja – IIRO); Unapređenje kvaliteta OO-a kroz obuku trenera (master trenera) koji će razviti kapacitete za obuku u sklopu samih provajdera OO-a; kao i poboljšanje učinka državnih i nedržavnih provajdera OO-a kroz integrisani razvojni pristup (IDA).

Profesor Pedagoškog fakulteta g. Naser Zabelji rekao je da je ovaj nastavni plan i program posvećen institucijama i organizacijama iz oblasti obrazovanja odraslih koji žele da ispune profesionalne standarde. Prema njegovim rečima, nastavni plan i program se zasniva na tri glavna stuba: postojeći programi u kontekstu DVV projekata; postojeći nacionalni sistemi kvalifikacija i standarda nastavnika; kao i tradicionalni standardi nadležnosti za podučavaoce odraslih, razvijeni evropskim projektima.

Dok, prodekan za doktorske studije i osiguranje kvaliteta, gđa. Majljinda Đeljaj, obaveštavajući o radu Instituta za istraživanje i razvoj obrazovanja (IIRO), istakla je da ovaj projekat ispunjava misiju ovog instituta.

Inače, najnoviju ažuriranu verziju CG-a zajednički su razvili: DVV International; Nemački institut za obrazovanje odraslih (DIE); Međunarodni savet za obrazovanje odraslih (ICAE); UNESCO-v institut za celoživotno učenje (UIL).

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.