Lansohet “Curriculum globALE” në kuadër të Fakultetit të Edukimit të Universitetit “Hasan Prishtina”

Më 29 qershor 2022 është bërë lansimi i “Curriculum globALE” në kuadër të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”.

18 pjesëmarrësit në seminarin promovues ishin përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), përfaqësues të Fakultetit të Edukimit, përfaqësues të institucioneve tjera shtetërore dhe ofrues tjerë të ARr, përfaqësues të organizatave donatore, etj.

 

Më 29 qershor 2022 është bërë lansimi i “Curriculum globALE” në kuadër të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”.

18 pjesëmarrësit në seminarin promovues ishin përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), përfaqësues të Fakultetit të Edukimit, përfaqësues të institucioneve tjera shtetërore dhe ofrues tjerë të ARr, përfaqësues të organizatave donatore, etj.

Dekani i Fakultetit të Edukimit të UP-së, z.Blerim Saqipi ka thënë se koncepti i arsimit për të rritur është koncept që reflektohet në programet e tyre, edhe në mënyrë të tërthortë, dhe se me këtë aktivitet do t’i pasurojnë edhe programet e rregullta, me konceptet të cilat tha se janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e sistemit të arsimit.

Tutje, drejtori i zyrës së DVV International në Kosovë, z.Ramadan Alija, gjatë prezantimit të këtij projekti, ka thënë se “Curriculum globALE” (CG) mbështet profesionalizimin e edukatorëve të të rriturve dhe se duke ofruar qasje ndërkurrikulare, ajo është një kuadër unik referimi për trajnimin e edukatorëve të të rriturve, i cili lehtë mund të adaptohet në mjediset kombëtare dhe rajonale.

Sipas tij, duke mbështetur edukatorët e të rriturve në mbarë botën, CG përmirëson jo vetëm standardin e programeve të mësimit dhe edukimit të të rriturve, por edhe kapacitetet e vendeve për të përmbushur Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Z.Alija ka bërë të ditur se benifitet nga integrimi i CG-së në kuadër të Fakultetit të Edukimit janë: Institucionalizimi i qëndrueshëm i masave të trajnimit që do të ofrohen për edukatorët e ARr në kuadër të UP-së (Fakultetit të Edukimit respektivisht nga Instituti për Kërkimin dhe Zhvillimin e Arsimit – IKZHA); Rritja e cilësisë së ARr përmes Trajnimit të Trajnerëve (Master Trajnerët) që do të zhvillojnë kapacitetet trajnuese brenda vetë ofruesve të ARr; si dhe përmirësimi i performancës së ofruesve të ARr shtetëror dhe jo-shtetëror përmes Qasjes së Zhvillimit të Integruar (IDA).

Profesori në Fakultetin e Edukimit, z.Naser Zabeli ka thënë se kjo kurrikulë u dedikohet institucioneve dhe organizatave në fushën e Arsimit për të rritur që dëshirojnë të plotësojnë standardet profesionale. Sipas tij, kurrikula bazohet në tri shtylla kryesore: programet ekzistuese në kontekst të projekteve të DVV-së; sistemet ekzistuese nacionale të kualifikimeve dhe standardeve për mësimdhënës; si dhe standardet tradicionale të kompetencave për mësimdhënësit e të rriturve, të hartuara nga projektet evropiane.

Ndërkaq, Prodekanja për Studime të Doktoraturës dhe Sigurim të Cilësisë, znj.Majlinda Gjelaj, duke njoftuar për punën e Institutit për Hulumtime dhe Zhvillim në Arsim (IHZHA), ka deklaruar se me këtë projekt po plotësohet edhe misioni i këtij Instituti.

Ndryshe, versioni i fundit i përditësuar i CG u zhvillua së bashku nga: DVV International; Instituti Gjerman për Arsimin e të Rriturve (DIE); Këshilli Ndërkombëtar për Arsimin e të Rriturve (ICAE); Instituti i UNESCO-s për Mësimin gjatë gjithë Jetës (UIL).

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.