Razvoj programa obrazovanja odraslih za 5. nivo kvalifikacija u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija na Kosovu (NOK)

Razvoj programa za 5. nivo kvalifikacija prema standardima zanimanja koje je potvrdio Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) počeo je od marta 2021. Razvoj ovih novih programa za obrazovanje odraslih na Kosovu sprovodi se u saradnji sa Agencijom za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASOOOO).

Razvoj programa za 5. nivo kvalifikacija prema standardima zanimanja koje je potvrdio Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) počeo je od marta 2021. Razvoj ovih novih programa za obrazovanje odraslih na Kosovu sprovodi se u saradnji sa Agencijom za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASOOOO). Projekat se sprovodi kao rezultat prethodno sprovedenih istraživanja i razvoja standarda zanimanja za 5. nivo stručnih kvalifikacija: automehaničar, kovač, krojač, instalater centralnog grejanja i klimatizacije, IT i marketing, podržan od DVV International. Razvoj standarda zanimanja za 5. nivo kvalifikacija za gore pomenuta zanimanja rezultat je prethodnih istraživanja koja su sprovedena u saradnji sa ASOOOO uz stručnu i tehničku podršku DVV International, a potvrđena su od strane NAK-a tokom protekle godine na osnovu preliminarnog istraživanja koje je služilo za prikupljanje podataka na osnovu obrazovnih profila ponuđenih u 6 centara kompetencija (CK), te njihovih mogućnosti i potreba za početak sprovođenja programa za podizanje na 5. nivo kvalifikacije. Nakon potvrđivanja standarda zanimanja koje navodi NAK, proces razvoja programa je počeo uz podršku ugovorenih stručnjaka za određena zanimanja i tehničku podršku DVV International na Kosovu.

Pet obrazovna profila koja je ASOOOO izabrao, za koje će se razviti standardi zanimanja za 5. nivo kvalifikacija, nastali su kao nužnost i odgovaraju zahtevima tržišta rada na Kosovu, a nakon njihovog odobrenja od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije započeće njihova primena u sklopu 6 centara kompetencije na Kosovu.Do 01.10.2021. godine završen je razvoj programa za 5. nivo kvalifikacija zanimanja: kovač i automehaničar, dok je razvoj ostala tri programa krojač, instalater centralnog grejanja i klimatizacije, IT i marketing, u toku i očekuje se da će biti završen do kraja 2021.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.