Edukacija o aktivnom građanstvu i ljudskim pravima

DVV International (Nemačko udruženje za obrazovanje odraslih) je u saradnji sa nevladinom organizacijom na Kosovu - KEC (Kosovski obrazovni centar) od 10. do 18. decembra organizovao onlajn obuku „Edukacija o aktivnom građanstvu i ljudskim pravima“. Ovih 10 sesija obuke uključivalo je oko 25 učesnika, trenera za ljudska prava i demokratsko građanstvo sa celog Kosova. Obuka ovih učesnika je rađena na osnovu programa EDC / HRE Saveta Evrope.

DVV International (Nemačko udruženje za obrazovanje odraslih) je u saradnji sa nevladinom organizacijom na Kosovu - KEC (Kosovski obrazovni centar) od 10. do 18. decembra organizovao onlajn obuku „Edukacija o aktivnom građanstvu i ljudskim pravima“. Ovih 10 sesija obuke uključivalo je oko 25 učesnika, trenera za ljudska prava i demokratsko građanstvo sa celog Kosova. Obuka ovih učesnika je rađena na osnovu programa EDC / HRE Saveta Evrope.

Obaveštenje o učešću na ovoj obuci i odabir učesnika obavljeni su putem otvorenog poziva koji je objavljen onlajn na društvenim mrežama, preko Omladinskih centara i organizacija civilnog društva (OCD).

Modul obuke koji je ponuđen polaznicima ove obuke bio je kombinacija programa - Multikulturalno obrazovanje, program o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu Saveta Evrope i program Obrazovanje za socijalnu pravdu međunarodnog udruženja ,,International Step by Step Association“. Da bi se obezbedilo dalje širenje znanja, veština i sposobnosti, na kraju obuke, svi učesnici su dobili posebne zadatke na svom radnom mestu, gde obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti.

Svrha ove obuke je izgradnja kapaciteta OCD i mladih da budu aktivni građani i promocija ljudskih prava u društvu, kao i izgradnja kapaciteta nastavnika iz društvenih predmeta za unapređivanje učenja ključnih koncepata aktivnog građanstva u školama.

Učesnici su bili veoma zadovoljni obukom, smatrajući je vrlo korisnom i neophodnom u ovo vreme pandemije kada ništa ne funkcioniše kao ranije.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.