Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava

U saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) tokom decembra 2021. je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“.

Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima društvenih nauka kako bi se upoznali sa konceptima aktivnog građanstva i ljudskim pravima.

Izbor učesnika za ovu obuku je sproveden kroz otvoren poziv koji je objavljen na zvaničnim komunikacionim kanalima KEC-a i na društvenim mrežama.

 

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

U saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) tokom decembra 2021. je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“. Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima društvenih nauka kako bi se upoznali sa konceptima aktivnog građanstva i ljudskim pravima.  Izbor učesnika za ovu obuku je sproveden kroz otvoren poziv koji je objavljen na zvaničnim komunikacionim kanalima KEC-a i na društvenim mrežama. Od 42 prijave za učešće na ovoj obuci, izabrano je 25 polaznika koji su u najvećoj meri ispunili utvrđene kriterijume. Mora se naglasiti da je grupa bila heterogena, dakle veoma raznolika što se tiče etničkog, verskog, rodnog i profesionalnog sastava. Obuka je organizovana u 10 sesija. Na prvoj sesiji, nakon uvodnih reči predstavnika KEC-a i DVV International, polaznici su se predstavili i govorili o svom radu i iskustvu koje donose ovoj obuci. Tokom ove sesije je prikazan kratak film kako bi se podstakla debata u vezi poštovanja ljudskih prava i načela protiv diskriminacije.

Na sesijama 2-9 je održana obuka na sledeće glavne teme:

  • Razumevanje aktivnog građanstva;
  • Kulturne predrasude i stereotipi;
  • Ljudska prava;
  • Aktivizam za aktivno građanstvo;
  • Uloga organizacija civilnog društva (OCD) u promovisanju aktivnog građanstva i ljudskih prava;

Sve ove sesijama su pružene kroz razne aktivnosti i rad u grupama.Kako bi se obezbedilo dodatno širenje znanja, sposobnosti i veština, poslednja sesija obuke je više bila usredsređena na pripremanje budućih individualnih planova, pri čemu su svi polaznici planirali posebne zadatke koje će primeniti na svojim radnim mestima, tamo gde obavljaju svoje dnevne aktivnosti. Na kraju obuke je izvršena ocena i svi polaznici su popunili upitnik za ocenjivanje obuke. Iz nalaza ocenjivanja i svega onoga šta je rečeno tokom ove sesije za ocenu, 95% polaznika je ovu obuku ocenilo maksimalnom ocenom i može se zaključiti da je obuka imala veliki uticaj na podizanje njihovog znanja o aktivnom građanstvu i ljudskim pravima. Po okončanju obuke, 29. decembra 2021. održana je ceremonija certifikovanja na kojoj su svim polaznicima dodeljeni certifikati.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.