Usavršavanje veština i sposobnosti nezaposlenih za zanimanja - krojač (CSO-Gnjilane) / frizer-šminker (CSO – Đakovica) / pekar (CSO – Prizren)

DVV International, kao razvojni partner koji je usredsređen na obrazovanje i edukaciju odraslih, pruža stalnu podršku svojim lokalnim partnerima na Kosovu, u koordinaciji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK) koja upravlja sa 8 centara za stručno osposobljavanje, i ove godine je nastavio da podržava 3 centra za stručno osposobljavanje u različitim zanimanjima, u različitim regionima Kosova, kao što su; krojač (CSO-Gnjilane), frizer / šminker (CSO-Đakovica) i pekar (CSO-Prizren).

DVV International, kao razvojni partner koji je usredsređen na obrazovanje i edukaciju odraslih, pruža stalnu podršku svojim lokalnim partnerima na Kosovu, u koordinaciji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK) koja upravlja sa 8 centara za stručno osposobljavanje, i ove godine je nastavio da podržava 3 centra za stručno osposobljavanje u različitim zanimanjima, u različitim regionima Kosova, kao što su; krojač (CSO-Gnjilane), frizer / šminker (CSO-Đakovica) i pekar (CSO-Prizren).

Od početka godine do sada za ova zanimanja je obučeno oko 100 nezaposlenih koji su bili na listama čekanja za pohađanje kurseva, a nakon završetka i uručivanja sertifikata ovim polaznicima, na listi čekanja nalaze se i brojni drugi polaznici. Ovi kursevi će trajati do kraja 2021. godine, a s obzirom na veliki broj nezaposlenih na Kosovu, a posebno žena, organizovanje krojačkih, frizerskih i pekarskih kurseva za ciljne grupe (posebno žene sa niskim nivoom obrazovanja) puno je pomogla i nastaviće da pomaže u povećanju njihovih mogućnosti da budu konkurentni na tržištu rada.

Jedan od glavnih ciljeva uspešnog pohađanja i završetka ovih obuka jeste sticanje potrebnih znanja, veština i osposobljavanje za zanimanja krojač, frizer ili pekar kako bi se povećale njihove mogućnosti zapošljavanja na mesečnu platu ili samozapošljavanja kroz otvaranje malih porodičnih firmi.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.