Ngritja e aftësive dhe kompetencave të personave të pa punë për profesionet - Rrobaqepësi (Qap-Gjilan) / Parukeri -Grim (Qap – Gjakovë) / Furrëtari (Qap – Prizren)

DVV International, si partner i zhvillimit që përqendrohet në arsimin dhe edukimin e të rriturve,është duke i’u ofruar mbështetje të vazhdueshme partnerëve të saj vendor në Kosovë, në koordinim me Agjencionin e Punësimit në Republiken e Kosoves (APRK) i cili menaxhon me 8 Qendra të Aftësimit Profesional ,edhe këtë vit ka vazhduar përkrahjen ndaj 3 qendrave te Aftesimit profesional në profesionet e ndryshme , nëpër rajone të ndryshme të Kosovës sic janë ; Rrobaqepësi (Qap- Gjilan), Parukeri /grim (Qap – Gjakovë), dhe Furrëtari (Qap –Prizren).

DVV International, si partner i zhvillimit që përqendrohet në arsimin dhe edukimin e të rriturve,është duke i’u ofruar mbështetje të vazhdueshme partnerëve të saj vendor në Kosovë, në koordinim me Agjencionin e Punësimit në Republiken e Kosoves (APRK)  i cili menaxhon me 8 Qendra të Aftësimit Profesional ,edhe këtë vit ka vazhduar përkrahjen ndaj 3 qendrave te Aftesimit profesional në profesionet e ndryshme , nëpër rajone të ndryshme të Kosovës sic janë ; Rrobaqepësi (Qap- Gjilan), Parukeri /grim (Qap – Gjakovë), dhe Furrëtari (Qap –Prizren).

Që nga fillimi I vitit e deri më tani në këto profesione kanë arritur të trajnohen rreth 100 persona të pa punë,,të cilët kanë qenë në listat e pritjes për vijimin e kurseve,ku pas përfundimit dhe certifikimit të këtyre kursanteve edhe shumë kursantë te tjerë janë në listën e pritjes për të vazhduar trajinimin.Këto kurse do të zgjasin deri në fund te vitit 2021 dhe duke pasur parasysh numrin e lartë të të papunëve në Kosovë dhe në veqanti të gjinisë femërore , organizimi i kurseve  të rrobaqepsisë,parukerise dhe furretarise për grupet e targetuara , ( në veqanti gratë me një nivel të ulët të arsimit ) ka ndihmuar shume dhe do të vazhdoj të ndihmojë në ngritjen e mundësive të tyre për të konkuruar në tregun e punës.

Njëra ndër synimet kryesore të vijimit dhe përfundimit me sukses te këtyre trajnimeve është përfitimi i njohurive ,shkathtësive dhe aftësimi I nevojshem për profesionet e rrobaqepsise ,parukerise apo furrëtarisë me qellim të rritjes se mundësive të tyre për punësim me një page mujore apo vetëpunësimin e tyre përmes hapjes së bizneseve të vogla familjare.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.