Otvaranje novih modularnih kurseva za nezaposlene za zanimanje - Elektroinstalater u Centru za stručno osposobljavanje (CSO) Mitrovica

Kancelarija DVV International na Kosovu je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK), pozivajući se na veliku potrebu i potražnju za obukom nezaposlenih lica u regionu Mitrovice, započela sprovođenje projekta „Izgradnja veština i sposobnosti nezaposlenih osoba za zanimanje „Elektroinstalater“ u Centru za stručno osposobljavanje (CSO) - u Mitrovici.

Kancelarija DVV International na Kosovu je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK), pozivajući se na veliku potrebu i potražnju za obukom nezaposlenih lica u regionu Mitrovice, započela sprovođenje projekta „Izgradnja veština i sposobnosti nezaposlenih osoba za zanimanje „Elektroinstalater“ u Centru za stručno osposobljavanje (CSO) - u Mitrovici.

Za realizaciju ovog projekta, DVV International je obezbedio potrebnu opremu za kabinet za obuku i mesečnu zaradu za trenera, izabranog za zanimanje Elektroinstalater do kraja 2021. godine. Sa druge strane je CSO– Mitrovica (AZRK), ponudio objekat za obuku, programe obuke i sprovešće ocenu i sertifikovati učesnike obuke u skladu sa zakonskim odredbama o stručnom osposobljavanju na Kosovu (Programi koji će biti ponuđeni polaznicima će biti priznati pri Nacionalnoj upravi za kvalifikacije na Kosovu).

Otvaranje kurseva za ovo zanimanje u CSO u Mitrovici, omogućiće stručno osposobljavanje najmanje 100 osoba godišnje, upisanih u registar nezaposlenih za gore pomenuto zanimanje, kako bi se ublažila nezaposlenost i pružile mogućnosti za otvaranje malih preduzeća i samozapošljavanje .

 Dati projekat će konkretno obuhvatiti:

- Podizanje svesti o osnivanju privrednog subjekta, kod osoba koje će učestvovati u kursevima obuke;

- Podizanje njihovih sposobnosti, veština i kompetencija na polju elektro instalacija;

-  Zapošljavanje ili samozapošljavanje kandidata nakon pohađanja obuke.

- Mogućnost saradnje unutar grupe.

- Razmenu iskustava i socijalizaciju učesnika.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.