Hapja e kurseve të reja modulare për persona të papunë për profesionin - Instalues ​​elektrik në Qendrën e Trajnimit Profesional (QAP) Mitrovicë

Zyra DVV International në Kosovë në bashkëpunim me Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) ,duke iu referuar nevojës dhe kërkesës së madhe të aftësimit të personave të pa punë në rajonin e Mitrovicës , ka filluar implementimin e Projektit “ Ngritja e aftësive dhe kompetencave të personave të pa punë për profesionin ‘ Instalues- Elektrik ‘ në Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP)- në Mitrovicë.

[Translate to Albanian:]

Zyra DVV International në Kosovë në bashkëpunim me Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) ,duke iu referuar nevojës dhe kërkesës së madhe të aftësimit të personave të pa punë në rajonin e Mitrovicës , ka filluar implementimin e Projektit “ Ngritja e aftësive dhe kompetencave të personave të pa punë për profesionin ‘ Instalues- Elektrik ‘ në Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP)- në Mitrovicë.

Për realizimin e këtij projekti DVV International ka siguruar furnizimin me pajisje të nevojshme për kabinetin e trajnimeve, dhe pagën mujore per Trajner , të zgjedhur për profesionin – Instalues / Elektrik, deri në fund te vitit 2021 . Ndërsa QAP – Mitrovicë (respektivisht APRK), ka ofruar objektin e trajnimeve ,programet mësimore dhe do të bëj vlerësimin dhe certifikimin e pjesëmarrësve në trajnim,sipas dispozitave ligjore të aftësimit profesional në Kosovë , (Programet që do të ofrohen për kursantët do të jenë të njohura nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve në Kosovë).

Hapja e këtij profesioni në QAP Mitrovicë, do të mundësoj aftësimin profesional të së paku 100 personave në vit të regjistruar në listën e të pa punëve për profesionin e cekur më lartë ,me qëllim të zbutjes së papunësisë dhe dhënies së mundësive për hapjen e bizneseve të vogla dhe vetëpunësimit.

 Projekti në mënyrë specifike do të përfshijë:

-Ngritjen e vetëdijes për themelimin e biznesit, tek personat që do të marrin pjesë në trajnim;

-Ngritjen e aftësive, shkathtësive dhe kompetencave të tyre në fushën e Insatilimit Elektrik ;

-Punësimin- apo vetëpunësimin e kandidatëve pas vijimit të trajnimeve.

-Mundësia e bashkëpunimit në kuadër të grupit.

- Shkëmbimi i përvojave si dhe socializimi  i pjesëmarrësve.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.