Prezentacija dva kratkoročna (modularna) programa "Elektroinstalacija" i "Građevinarstvo-zidar”

U okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa za obrazovanje odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“, dana 21. decembra 2022. godine, održana je radionica za proces izrade kratkoročnih (modularnih) programa za zanimanja: „Elektroinstalacija“ i „Građevinarstvo-zidar“.

U okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa za obrazovanje odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“, dana 21. decembra 2022. godine, održana je radionica za proces izrade kratkoročnih (modularnih) programa za zanimanja: „Elektroinstalacija“ i „Građevinarstvo-zidar“.

25 učesnika ove radionice bili su predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), CK-a i SSŠ-a.

Prezentaciju nacrta programa „Elektroinstalacija“ izvršila su dve eksperta koje je angažovao DVV International za izradu ovog novog programa za obrazovanje odraslih (OO), gđa. Mendohije Krelani-Istogu i g. Menderes Veseli, dok su prezentaciju nacrta programa „Građevinarstvo-zidar“ izvršila druga dva eksperta koja je takođe angažovao DVV International-a, g. Gezim Bajraktari i g. Arbror Hetemi.

Ova četiri eksperta su objasnila način izrade svakog program posebno, obraćajući više pažnje na sadržaj modula u okviru programa, trajanje programa i način procene. Izrada ova dva programa zasnovana je na rezultatima i preporukama iz istraživanja preliminarnog stanja tehničkih i stručnih kapaciteta CK i SSŠ-a, koja su predstavljena 09. novembra 2022. godine.

Nakon prezentacije prvog nacrta za svaki program posebno, vođene su diskusije između učesnika i angažovanih eksperata. Štaviše, date su konkretne preporuke za oba programa, od kojih se neke odnose na broj časova koji je potrebno održati po modulu; godine starosti kandidata koji će pohađati kurseve za izrađene programe; održavanje više časova u praktičnom delu nego u teorijskom; dizajniranje sertifikata i dr.

Inače, izrada novih programa za OO u okviru projekta koji sprovodi Agencija za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih Kosovo (ASOOOO), uz podršku DVV International, biće zasnovana na standardima koje je validirao i odobrio Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije (NAK) i u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.