Nedelja celoživotnog učenja

DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola) je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvom kulture, omladine i sporta (MKOS) i drugim obrazovnim akterima u Republici Kosovo, organizovao ,,Nedelju celoživotnog učenja (NCU)” koja je održana od 19-23. novembra 2018. u 5 različitih regiona na Kosovu.

DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola) je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvom kulture, omladine i sporta  (MKOS) i drugim obrazovnim akterima u Republici Kosovo, organizovao ,,Nedelju celoživotnog učenja  (NCU)” koja je održana od 19-23. novembra 2018. u 5 različitih regiona na Kosovu. Ova nedelja učenja omogućila je promociju svih vrsta učenja, podržavajući interese i veštine različitih starosnih grupa uključenih u obrazovni proces u Republici Kosovo. Aktivnostima organizovanim u ovoj nedelji učenja, prisustvovale su međunarodne partnerske organizacije DVV International na Kosovu i predstavnici MONT-a, MKOS-a, MRSZ-a, organizacija civilnog društva i NVO sektora, privatnih pružalaca obuke, univerziteta i građana različitih starosnih grupa iz Republike Kosovo.

Aktivnosti organizovane u okviru NCU 19 -23. novembra 2018.

· 19. novembar 2018-Konferencija–,,Celoživotno učenje, nužnost za stvaranje društva znanja” Hotel Sirius –Priština;

· 19-20. novembra 2018 Sajam –,„Promocija celoživotnog učenja na Kosovu“ - Hotel Sirius - Priština;

·  20. novembar 2018-Simpozijum –„Stvaranje kulture celoživotnog učenja na Kosovu“ Učiteljski fakultet u Prištini;

·  21-23. novembra 2018-Seminari u 4 regiona Kosova, organizovani u saradnji sa MKOS. Otvorene diskusije u okviru 4 omladinska centra iz; Peći, Prizrena, Gnjilana i Mitrovice sa mladima iz pomenutih regiona, radi izmene i dopune zakona o osnaživanju i učešću kosovske omladine.

Konferencija ,,Celoživotno učenje, nužnost za stvaranje društva znanja” 19. 11. 2018.

Ovoj konferenciji su prisustvovali predstavnici različitih obrazovnih institucija sa Kosova, domaći i strani stručnjaci koji su obrađivali različite teme u vezi sa određenim oblastima celoživotnog učenja, teme o kojima se raspravljalo u panelima.

Na ovoj konferenciji je učestvovalo 107 osoba, koje su pružile svoje doprinose u diskusijama tokom panela organizovanih u okviru ove konferencije. Konferenciju je zvanično otvorio g. Ramadan Alija, direktor kancelarije DVV International na Kosovu, koji je, zahvalivši se učesnicima, organizacijama i ostalim podržavaocima na njihovom učešću i radu na promovisanju kontinuiranog obrazovanja, podelio sa javnošću koncept „Nedelje celoživotnog učenja“ i poželeo da aktivnosti organizovane tokom ove nedelje učenja, posluže kao mostovi za saradnju u razvoju i daljem jačanju celoživotnog učenja na Kosovu.

Na zvaničnom otvaranju NCU-a prisutnima su se obratili i visoki predstavnici MONT-a i MKOS-a kao što su g. Heset Sahiti, zamenik ministra u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije i gđa Leonora Morina, zamenica ministra u Ministarstvu kulture, omladine i sporta. Oni su tokom svog uvodnog obraćanja istakli ulogu relevantnih institucija i njihovu spremnost da dalje jačaju celoživotno učenje i obrazovanje odraslih na Kosovu. Tokom ove konferencije organizovana su tri panela, sa različitim panelistima iz državnih obrazovnih ustanova, privatnih ustanova i raznih nevladinih organizacija.

Posebna pažnja u ovom panelu posvećena je neformalnom obrazovanju, dakle seminarima, obukama, radionicama i konferencijama, volontiranju i mekim veštinama i njihovom uticaju na jačanje celoživotnog učenja. Mladi su pozvani da rade više na unapređivanju mekih veština, jer to obezbeđuje učešće u organizovanju neformalnih vidova obrazovanja, a zatim i njihovu socijalnu i integraciju na tržište rada. Ovaj panel se takođe osvrnuo na osnovno pravo na obrazovanje, a to je da svako treba da bude orijentisan ka obrazovanju, na osnovu svojih preferencija, što će nakon toga imati veći uticaj na kvalitet obrazovanja. Takođe tokom diskusije panelista, poseban značaj posvećen je uključivosti u obrazovanju, posebno kada je reč o marginalizovanim grupama i osobama sa invaliditetom.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.