Sastanak sa zamenikom ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI)

Tokom juna 2021. godine održan je sastanak između direktora DVV International kancelarije na Kosovu, g. Ramadana Aljije i zamenika ministra MONTI-a (Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija) g. Dukađina Pupovcija.

Na ovom sastanku, g. Aljija upoznao je g. Pupovcija o trenutnim projektima DVV International i ciljevima DVV International na Kosovu, koji će se ostvariti u saradnji sa MONTI-om u naredne tri godine (2022-2024).To će se postići potpisivanjem novog Memoranduma o saradnji, i očekuje se da će isti obe strane potpisati tokom druge polovine 2021. godine.

Tokom ovog sastanka g. Pupovciju su takođe predati završni (kvantitativni i kvalitativni) izveštaji istraživanja o obrazovanju odraslih (AES) na Kosovu koje je sprovelo DVV International tokom 2019-2021.

Tokom juna 2021. godine održan je sastanak između direktora DVV International kancelarije na Kosovu, g. Ramadana Aljije i zamenika ministra MONTI-a (Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija) g. Dukađina Pupovcija.

Na ovom sastanku, g. Aljija upoznao je g. Pupovcija o trenutnim projektima DVV International i ciljevima DVV International na Kosovu, koji će se ostvariti u saradnji sa MONTI-om u naredne tri godine (2022-2024).To će se postići potpisivanjem novog Memoranduma o saradnji, i očekuje se da će isti obe strane potpisati tokom druge polovine 2021. godine.

Tokom ovog sastanka g. Pupovciju su takođe predati završni (kvantitativni i kvalitativni) izveštaji istraživanja o obrazovanju odraslih (AES) na Kosovu koje je sprovelo DVV International tokom 2019-2021 Oba ova izveštaja služiće MONTI-u kao pouzdani i preko potrebni resursi za razvoj komponente obrazovanja odraslih koja će biti integrisana u novi Strateški plan obrazovanja za Kosovo (SPOK 2022-2026).

Obe strane su se složile oko potrebe angažovanja spoljnog stručnjaka (iz DVV International), koji će biti član osnovne grupe od (8 osoba) i podržaće MONTI u razvoju komponente obrazovanja odraslih, koja će se integrisati kao sastavni deo SPOK-a za 2022-2026.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.