Takim me Zëvendësministrin e Ministrisë së Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)

Gjatë muajit Qershor- 2021 u realizua një takim midis Drejtorit të zyres së DVV International në Kosovë , z. Ramadan Alija dhe Zëvendësministrit të MASHTI ( Ministria e Arsimit Shkences Teknologjisë,dhe Inovacionit) Z. Dukagjin Pupovci.Gjatë këtij takimi, Z. Pupovci u informua nga Z. Alija për projektet aktuale të DVV International dhe për objektivat e DVV International në Kosovë, që do të realizohen në bashkëpunim me MASHTI_n gjatë tri viteve të ardheshme (2022-2024).Kjo do të realizohet përmes nënshkrimit të një Memorandumi të ri të Bashkepunimit , i cili pritet të nënshkruhet nga të dya palët gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021.

Gjatë muajit Qershor- 2021 u realizua një takim midis Drejtorit të zyres së DVV International në Kosovë , z. Ramadan Alija dhe Zëvendësministrit të MASHTI ( Ministria e Arsimit Shkences Teknologjisë,dhe Inovacionit) Z. Dukagjin Pupovci..

Gjatë këtij takimi, Z. Pupovci u informua nga Z. Alija për projektet aktuale të DVV International dhe për objektivat e DVV International në Kosovë, që do të realizohen në bashkëpunim me MASHTI_n gjatë tri viteve të ardheshme (2022-2024).Kjo do të realizohet përmes nënshkrimit të një Memorandumi të ri të Bashkepunimit , i cili pritet të nënshkruhet nga të dya palët gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2021.

Të dya palët u pajtuan me nevojen për angazhimin e një experti të jashtëm (nga DVV International) ,i cili do të jetë anëtar i grupit bërthamë prej (8 personave) dhe do të mbështesë MASHTI_n në zhvillimin e komponentes së arsimit për të rritur, që do të integrohet si pjesë përbërëse e PSAK - 2022-2026.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.