Poseta gđe. Bettina Brand i g. Thomas Lichtenberg Kosovu 20-24. Februara 2023. godine

Gđa. Bettina Brand - regionalna referentkinja za Kavkaz i jugoistočnu Evropu i g. Thomas Lichtenberg - regionalni direktor za Kavkaz i jugoistočnu Evropu posetili su Kosovo od 20 do 24. februara. Tokom njihovog boravka na Kosovu održani su sastanci sa predstavnicima centralnih i opštinskih institucija kao i sa raznim partnerima organizacije Dvv International na Kosovu.

Dana 20. februara održan je sastanak sa gđom. Fikrije Zymberi – direktorkom Agencije za obrazovanje i stručno osposobljavanje za obrazovanje odraslih na Kosovu, koja je posebno istakla značajnu ulogu saradnje AOSOOO-a sa Dvv International-om, doprinoseći time povećanju inkluzivnosti u programima obrazovanja za odrasle, posebno marginalizovanih grupa.

 

Gđa. Bettina Brand - regionalna referentkinja za Kavkaz i jugoistočnu Evropu i g. Thomas Lichtenberg - regionalni direktor za Kavkaz i jugoistočnu Evropu posetili su Kosovo od 20 do 24. februara. Tokom njihovog boravka na Kosovu održani su sastanci sa predstavnicima centralnih i opštinskih institucija kao i sa raznim partnerima organizacije Dvv International na Kosovu.

Dana 20. februara održan je sastanak sa gđom. Fikrije Zymberi – direktorkom Agencije za obrazovanje i stručno osposobljavanje za obrazovanje odraslih na Kosovu, koja je posebno istakla značajnu ulogu saradnje AOSOOO-a sa Dvv International-om, doprinoseći time povećanju inkluzivnosti u programima obrazovanja za odrasle, posebno marginalizovanih grupa.

Sledeći sastanak je održan sa g. Blerim Saqipi – dekanom Učiteljskog fakulteta i prof. dr Naser Zabeli gde je glavna i najvažnija tema o kojoj se razgovaralo bio Curriculum globAle. Inače, pokretanje „Curriculum globALE“ u okviru Učiteljskog fakulteta održano je 29. juna 2022. godine.

Zatim je 21. februara održan sastanak sa gđom. Majlinda Rizvanolli – prvom savetnicom ministarke obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija – gđa. Arberie Nagavci.  Gđa. Rizvanolli je takođe učestvovala na 15. konferenciji za obrazovanje odraslih u Lajpcigu u Nemačkoj, zajedno sa ministarkom Nagavci i direktorom organizacije Dvv International na Kosovu, g. Ramadan Alija.

Poseta je zatim nastavljena sastankom sa gđom. Vera Baumann – Šeficom Departmana za saradnju i ekonomski razvoj u Nemačkoj Ambasadi na Kosovu. Razgovor je bio jako intenzivan i zanimljiv, razmenjene su odlične ideje i razmišljanja, a i ambasada se preko svoje predstavnice bliže upoznala sa radom DVV International.

Nastavljajući sa zanimljivim sastankom sa g. Tobias Seiberlich i drugim osobama iz projekta GIZ na Kosovu, razgovaralo se i o njihovim projektima i projektima Dvv International na Kosovu

Istog dana, 21. februara, g. Petrit Tahiri – direktor organizacije KEC (Kosovski obrazovni centar) dočekao je predstavnike DVV International-a u svojim kancelarijama. KEC je sada deo i jedina organizacija članica sa Kosova u EAEA, gde se očekuje da odvijaju svoju aktivnost i tokom narednih meseci.

Zatim je poseta nastavljena Nacionalnom Autoritetu za Kvalifikacije. G. Milot Hasangjekaj – Stručnjak za kvalifikacije, ponovo je naglasio saradnju NAK-a sa DVV International.

Nakon uspešnog, informativnog dana sa brojnim sastancima i diskusijama, gđa. Bettina Brand i g. Thomas Lichtenberg, zajedno sa osobljem DVV International na Kosovu, imali su večeru sa predstavnicima nove mreže ARr na Kosovu. Ova mreža, koja je osnovana krajem prošle godine ima za cilj da omogući koordinaciju, saradnju i upravljanje podacima na nacionalnom nivou.

Dana 22. februara, dan je počeo sastankom sa gđom. Luljeta Veselaj Gutaj – opštinskom direktorkom za obrazovanje u Prizrenu, koja je takođe bila učesnica studijske posete kako bi izbliza videli kako ove narodne škole funkcionišu u Nemačkoj. Sastanku su prisustvovali i drugi predstavnici opštinskih institucija. Zatim je održan sastanak sa gradonačelnikom opštine Prizren, g. Shaqir Totaj.

Dana 23. februara održan je sastanak sa predstavnicima opštine Peć. Predstavnike Dvv International dočekao je g. Naser Gega - opštinski direktor za obrazovanje u Peći, a zatim i gradonačelnik opštine Peć g. Gazmend Muhaxheri.

Poslednji sastanak održan u okviru ove jednonedeljne posete, pune sastanaka i diskusija, bio je u ECK (Evropskom koledžu Kosova). ECK je član novoosnovane nove mreže ARr na Kosovu i očekuje se da će saradnja sa njima biti produbljena u budućnosti.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.