Obuka mladih instruktora u centrima za stručno usavršavanje, na osnovu ,,Curriculum GlobALE “

DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo sproveo obuku pod nazivom ,,Osnovne kvalifikacije nastavnika za obrazovanje odraslih“ na osnovu ,,Curriculum GlobALE” koja je organizovana od 05-21. septembra 2018.

DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo sproveo obuku pod nazivom ,,Osnovne kvalifikacije nastavnika za obrazovanje odraslih“ na osnovu ,,Curriculum GlobALE”  koja je organizovana od 05-21. septembra 2018.

Na ovim obukama je učestvovalo 24 mladih trenera koje je angažovala Agencija za zapošljavanje na Kosovu u poslednje 2-3 godine, nakon otvaranja novih profila za obuku u sklopu 7 centara za stručno usavršavanje. Ove obuke su organizovane u vidu Seminara o Modulima 0, 1 i 2,  predstavljene su u sklopu Curriculum GlobALE.

Dva profesora Pedagoškog fakulteta u Prištini angažovana su za održavanje ovih obuka; prof dr Demë Hoti i prof asoc dr Naser Zabeli, koji su i ranije pokazali visoke rezultate u sprovođenju obuka shodno Curriculum GlobALE. Oba ova profesora direktno su uključena u nastavni proces na Pedagoškom fakultetu u Prištini, na predmetima – Celoživotno učenje i Metodologija držanja nastave.

Svi učesnici ovih obuka pokazali su visoko angažovanje a konačni rezultati proizašli iz ovih obuka ukazuju da su svi učesnici ovih seminara, po završetku obuke, u stanju sa pokažu znanje koje su stekli iz ,,Curriculum GlobALE” za Module 0, 1 i 2.  Poslednjih dana organizovanih seminara, svim učesnicima je podnet obrazac ocene datih seminara koje su popunili i predali organizatorima. 92 ℅ učesnika ocenilo je seminare maksimalnom ocenom, dok je 08 ℅ istih ocenilo seminare zadovoljavajućom ocenom (Svi obrasci ocene nalaze se u dosijeima o seminaru).

Svi učesnici seminara izneli su potrebu da se obuka nastavi i za druge module navedene u paketu Curriculum GlobALE i da se nastavi obuka za druge module planirane za 2019. Primenom  Curriculum GlobALE i integrisanjem ovog kurikuluma u rad državnih ustanova za obrazovanje odraslih, vidljivo je veći učinak trenera i nastavnika koji rade sa odraslima. 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.