Otvaranje modularnih kurseva za informacionu tehnologiju i preduzetništvo u tri omladinska centra na Kosovu

Pozivajući se na memorandum o saradnji od 23.10.2018., koji su potpisali MKOS i DVV International, odnosno tačku 3 ovog memoranduma koja se odnosi na osnaživanje mladih i veštu omladinu pripremljenu za tržište rada na Kosovu, otvoreni su modularni kursevi (3- 6 meseci) za informacionu tehnologiju i preduzetništvo. Ovi kursevi su otvoreni u okviru tri omladinska centra koja se nalaze u opštinama; Uroševac, Mališevo i Vitina.

Pozivajući se na memorandum o saradnji od 23.10.2018., koji su potpisali MKOS i DVV International, odnosno tačku 3 ovog memoranduma koja se odnosi na osnaživanje mladih i veštu omladinu pripremljenu za tržište rada na Kosovu, otvoreni su modularni kursevi (3- 6 meseci) za informacionu tehnologiju i preduzetništvo. Ovi kursevi su otvoreni u okviru tri omladinska centra koja se nalaze u opštinama; Uroševac, Mališevo i Vitina.

Glavni cilj projekta je osposobljavanje za rad na računaru i preduzetništvo najmanje 100 mladih osoba do kraja 2019. godine, kako bi se ublažila nezaposlenost, pružile mogućnosti za otvaranje malih preduzeća i samozapošljavanje kosovske omladine iz gore pomenutih regiona.

Realizacija ovog projekta je omogućena uz sufinansiranje DVV International i MKOS, u kom slučaju je MKOS obezbedio potrebnu opremu za dva omladinska centra (Mališevo i Vitina), dok je DVV International obezbedio opremu za omladinski centar u Uroševcu i pokrio je troškove angažovanja instruktora sva tri omladinska centra iz gore pomenutih regiona.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.