Hapja e kurseve modulare për teknologji informatike dhe nderrmarresi në tri Qendra Rinore në Kosovë

Duke iu referuar memorandumit të bashkëpunimit të datës 23.10.2018, të nënshkruar nga MKRS dhe DVV International , respektivisht pikes 3 të këtij memorandumi e cila ka të bëj me fuqizimin e rinise, dhe rini te shkathët dhe te pergaditur për treg të punes në kosovë, jane hapur kurset modulare (3-6 muaj) për teknologji informatike dhe ndërrmarrësi. Këto kurse janë hapur në kuadër të tri qendrave rinore të cilat gjenden në komunat; Ferizaj , Malishevë dhe Viti .

Duke iu referuar memorandumit të bashkëpunimit të datës 23.10.2018, të nënshkruar nga  MKRS dhe DVV International , respektivisht pikes 3 të këtij memorandumi  e cila ka të bëj me fuqizimin e rinise, dhe  rini te shkathët dhe te pergaditur për treg të punes  në kosovë, jane hapur   kurset modulare (3-6 muaj) për teknologji informatike dhe ndërrmarrësi. Këto kurse janë hapur  në kuadër të tri qendrave rinore të cilat gjenden në komunat; Ferizaj , Malishevë dhe Viti .

Projekti ka objektiv kryesor aftësimin për njohuri kompjuterike dhe ndërrmarrësi të së paku 100 personave të rinj deri në fund të vitit 2019, me qëllim të zbutjes së papunësisë, dhënies së mundësive për hapjen e bizneseve të vogla dhe vetëpunësim e rinise kosovare nga rajonet e lartëpërmendura.

Realizimi i këtij projekti është mundësuar me bashkëfinancim nga DVV International dhe MKRS ,me ç’rast MKRS ka ofruar pajisjet e nevojshme pë dy qedra rinore (Malishevë dhe Viti) ,ndërsa DVV International ka ofruar pajisjet për qendren rinore në Ferizaj , dhe ka mbuluar shpenzimet për trajnerët nga tri qendrat rinore nga rajonet e përmendura më lartë.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.