Otvaranje modularnih kurseva za zanimanje frizer / šminker u novoizgrađenom centru za stručno osposobljavanje u Podujevu

Prema Agenciji za statistiku Kosova (ASK) koja je predstavila anketu o radnoj snazi prema kojoj stopa nezaposlenosti na Kosovu iznosi 30.7%, a najizraženija je nezaposlenost među ženama sa 34.8%, u poređenju sa 29.5% muškaraca, DVV international je omogućio otvaranje novih modularnih kurseva za zanimanje frizer/šminker, u novom centru za obuku (koji je izgrađen prošle godine) u Podujevu.

Prema Agenciji za statistiku Kosova (ASK) koja je predstavila anketu o radnoj snazi prema kojoj stopa nezaposlenosti na Kosovu iznosi 30.7%, a najizraženija je nezaposlenost među ženama sa 34.8%, u poređenju sa 29.5% muškaraca, DVV international je omogućio otvaranje novih modularnih kurseva za zanimanje frizer/šminker, u novom centru za obuku (koji je izgrađen prošle godine) u Podujevu.  Projekat se sprovodi u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK), odnosno sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ) sa ciljem ublažavanja nezaposlenosti, posebno među ženama, u manje razvijenim regionima na Kosovu.

Projekat nosi naziv „Povećanje veština i sposobnosti nezaposlenih za zanimanje frizer / šminker u novoizgrađenom centru za obuku u Podujevu“, i cilj istog je stručno osposobljavanje najmanje 80 ljudi godišnje na spisku tražilaca zaposlenja za gore pomenuta zanimanja, kako bi se ublažila nezaposlenost, pružile mogućnosti za otvaranje malih preduzeća i samozapošljavanje. Dati projekat će konkretno uključiti:

-  podizanje svesti o osnivanju privrednog subjekta, kod osoba koje će učestvovati u modularnim kursevima;

-  usavršavanje njihovih sposobnosti, veština i kompetencija za zanimanje frizer/šminker;

-  zapošljavanje ili samozapošljavanje kandidata nakon pohađanja obuke.

U nedostatku sredstava MRSZ-a, DVV International je omogućio nabavku potrebne opreme za radionicu za frizere/šminkere, u novoizgrađenom centru za osposobljavanje u Podujevu i obezbedio je mesečnu zaradu za trenera izabranog u saradnji sa AZRK-om za zanimanje frizer/šminker, koji će do kraja 2019. godine održavati obuku polaznicima kursa.

Sa druge strane je Centar za stručno osposobljavanje u Podujevu, odnosno AZRK-MRSZ, za sprovođenje ovog projekta obezbedio: mesečne tekuće troškove objekta, prostor u centru u kome će se održavati kursevi, spisak osoba izabranih za obuku i pružio je program obuke. (Program obuke za zanimanje frizer / šminker biće isti kao i program koji se koristi u drugim centrima za stručno osposobljavanje na Kosovu i koji su akreditovani od strane Nacionalne uprave za kvalifikacije na Kosovu).

Očekuje se da se projekat nastavi u najmanje naredne dve godine, a AZRK, odnosno MRSZ se obavezao da će od početka 2020. godine sve troškove pokriti MRSZ.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.