Učešće na Konferenciji „Na putu ka integracijama u EU: zemlje istočne i jugoistočne Evrope oblikuju sisteme celoživotnog učenja"

Konferenciju su zajednički organizovali DVV International, Evropska fondacija za obuku (ETF) i Evropsko udruženje za obrazovanje odraslih (EAEA), a održana je u Evropskom komitetu regiona u Briselu.

 

Konferenciju su zajednički organizovali DVV International, Evropska fondacija za obuku (ETF) i Evropsko udruženje za obrazovanje odraslih (EAEA), a održana je u Evropskom komitetu regiona u Briselu.

Svrha ove konferencije bila je analiza stanja konvergencije sistema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja u odnosu na politike, trendove i najbolje prakse zemalja članica EU.

Delegaciju sa Kosova na ovoj konferenciji predstavljala je gđa. Rajmonda Kukalaj Brucaj, odgovorna za Odsek za unutrašnje tržište i trgovinu iz Kancelarije premijera Republike Kosovo; gđa. Bora Shpuza, šef Kabineta Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI); gđa. Nora Arapi Krasniqi, viši savetnik u Ministarstvu kulture, omladine i sporta (MKOS); gđa. Ryve Prekorogja, direktorka Sektora za obrazovanje odraslih iz MONTI; g. Ramadan Alija, direktor DVV International na Kosovu i g. Visar Haxhifazliu, izvršni direktor NVO THY - Prizren.

Ovaj događaj je ponudio važnu platformu za diskusiju o dostignućima, izazovima i najboljim praksama u oblasti obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja, omogućavajući učesnicima iz zemalja kao što su Jermenija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo, Moldavija i Ukrajina da podele svoje znanje i iskustvo unaprediti sistem i obrazovanje odraslih u skladu sa standardima EU.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.