Pjesëmarrja në Konferencën "Rrugës Drejt Integrimit në BE: Vendet e Evropës Lindore dhe Juglindore duke Formuar Sistemet e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës"

Konferenca është organizuar bashkërisht nga DVV International, Fondacioni Evropian për Trajnime (ETF) dhe Asociacioni Evropian për Arsimin e të Rriturve (EAEA), dhe u mbajt në Komitetin Evropian të Rajoneve në Bruksel.

Konferenca është organizuar bashkërisht nga DVV International, Fondacioni Evropian për Trajnime (ETF) dhe Asociacioni Evropian për Arsimin e të Rriturve (EAEA), dhe u mbajt në Komitetin Evropian të Rajoneve në Bruksel.

Qëllimi i kësaj konference ishte të analizonte gjendjen e konvergjencës së sistemit të arsimit të të rriturve dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës në lidhje me politikat, tendencat dhe praktikat më të mira të vendeve anëtare të BE-së.

Delegacioni nga Kosova në këtë konferencë u përfaqësua nga znj. Rajmonda Kukalaj Brucaj, përgjegjëse e Divizionit për Tregun e Brendshëm dhe Tregtinë nga Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës; znj. Bora Shpuza, shefe e Kabinetit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI); znj. Nora Arapi Krasniqi, këshilltare e lartë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS); znj. Ryve Prekorogja, drejtoreshë e Sektorit të Arsimit për të Rriturit nga MASHTI; z. Ramadan Alija, drejtor i DVV International në Kosovë dhe z. Visar Haxhifazliu, drejtor ekzekutiv i OJQ-së THY – Prizren.

Ky event ofroi një platformë të rëndësishme për të diskutuar arritjet, sfidat, dhe praktikat më të mira në fushën e arsimit të të rriturve dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke lejuar pjesëmarrësit nga vende si Armenia, Bosnja dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Moldavia dhe Ukraina të ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre për të përmirësuar sistemin dhe arsimimin e të rriturëve në përputhje me standardet e BE-së.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.