Prezentacija finalnog izveštaja koji je rezultat istraživanja sprovedenog od strane DVV International na Kosovu u saradnju sa Nacionalnim autoritetom za kvalifikacije (NUK)

U sklopu projekta „Podrška NVO-ima za obrazovanje odraslih na Kosovu kroz njihovu akreditaciju za sprovođenje komponente za Prethodno priznavanje obrazovanja (PPO) na Kosovu“, 22. novembra 2022. godine održan je promotivni seminar na kojem su predstavljeni finalni izveštaj i rezultati istraživanja posvećenog utvrđivanju potreba ovih NVO-a.

U sklopu projekta „Podrška NVO-ima za obrazovanje odraslih na Kosovu kroz njihovu akreditaciju za sprovođenje komponente za Prethodno priznavanje obrazovanja (PPO) na Kosovu“, 22. novembra 2022. godine održan je promotivni seminar na kojem su predstavljeni finalni izveštaj i rezultati istraživanja posvećenog utvrđivanju potreba ovih NVO-a.

Među 24 učesnika ovog informativnog seminara bili su i predstavnici raznih NVO-a na Kosovu koje se bave obrazovanjem odraslih.

Prema autorima istraživačkog izveštaja, Merite Šalja i Muhamera Hasanija, nalazi istraživanja će podržati NUK i ostale relevantne strane sa neophodnim informacijama radi utvrđivanja potencijalnih NVO koje se bave obrazovanjem odraslih, njihovih potreba i izazova za obuhvatanje u nacionalnom sistemu kvalifikacija.

Šalja i Hasani su naglasili da je veoma bitno podržavati provajdere i NVO-e u vezi institucionalnog razvoja i razvoja kapacita za obuku, radi pokrivanja potražnje tržišta rada sa odgovarajućim veštinama i znanjima.

Prema nalazima istraživanja, postoji nekoliko izazova sa kojima se suočavaju provajderi koji se bave obrazovanjem odraslih, među kojima su najznačajniji: manjak koordinacije i umrežavanja zajedničkih prostora, kao i manjak sredstava i ljudskih kapaciteta za sprovođenje relevantnih obuka. Istraživači su naveli da se takvi provajderi takođe suočavaju sa potrebnim prostorom i opremom za obezbeđivanje adekvatnih veština u vezi sa potrebama rada. Isti su dodali da ovaj sektor ne treba ocenjivati kao opterećenje za javne institucije, već kao dodatnu vrednost sistema koji znatan deo društva u zemlji oprema znanjima i veštinama.

Štaviše, tokom ovog informativnog seminara, stručnjaci angažovani na obuci provajdera za sprovođenje PPO-a, Teuta Danuza i Vehbi Neziri, informisali su učesnike i o prednostima i koristima pružanja PPO-a, njegovim praktičarima, obuhvaćenosti u PPO, zakonskom okviru, politikama, saradnji sa relevantnim sektorima itd.

Inače, projekat „Podrška NVO-ima za sprovođenje komponente za Prethodno priznavanje obrazovanja (PPO) na Kosovu“, sprovodi NUK, uz financijsku i stručnu podršku DVV International na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.