Razvoj strukovnih standarda za 5. nivo strukovnih kvalifikacija; automehaničari i metaloprerađivači

DVV International na Kosovu podržava Agenciju za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASUOO), u izradi strukovnih standarda i programa za obrazovanje odraslih za 5. nivo kvalifikacija, koji se podnose na akreditaciju Nacionalnoj upravi za kvalifikacije Republike Kosovo.

DVV International na Kosovu podržava Agenciju za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASUOO), u izradi strukovnih standarda i programa za obrazovanje odraslih za 5. nivo kvalifikacija, koji se podnose na akreditaciju Nacionalnoj upravi za kvalifikacije Republike Kosovo. Misija je ASUOO-a da pruži snažnu podršku u obrazovanju i stručnom usavršavanju i obrazovanju odraslih na Kosovu, u skladu sa evropskim standardima. Pri ispunjavanju svog cilja ova Agencija namerava da;

· razvije ASU i OO u vezi sa potrebama moderne informacione tehnologije, tržišta rada i društvenog razvoja zemlje;

· obezbedi socijalno partnerstvo, na svim nivoima i u svim fazama planiranja, razrade i realizacije programa ASU-a sa stanovišta celoživotnog učenja;

· razvije evropsku dimenziju ASU-a, obezbeđujući transparentnost kvalifikacija i približavanje veština zajedničkom evropskom tržištu.

Razrada strukovnih standarda za 5. nivo kvalifikacija za obe struke izabrane od strane ASUOO (automehaničar i metaloprerađivač) rezultat je ranijeg istraživanja tokom ove godine koje je realizovano kao proizvod saradnje DVV International i ASUOO, a koji je poslužio za prikupljanje podataka na osnovu obrazovnih profila ponuđenih u srednjim državnim strukovnim školama i centrima kompetencije, u smislu njihovih mogućnosti i potreba da krenu sa 5. nivoom kvalifikacija.

Ovo istraživanje je poslužilo ASUOO i drugim akterima na Kosovu kao vodič u izradi standarda različitih obrazovnih zanimanja za 5. nivo kvalifikacija, na osnovu osobenosti i potreba tržišta rada u Republici Kosovo.

Oba obrazovna profila koje je izabrao ASUOO, (automehaničar i metaloprerađivač) za koje će se izraditi strukovni standardi za 5. nivo kvalifikacija predstavljeni su kao najnužniji u skladu sa tržištem rada na Kosovu a za njih postoji mogućnost osmišljavanja programa i njihove primene u srednjim strukovnim školama i centrima kompetencije na Kosovu. Nakon izrade standarda za data zanimanja, uslediće izrada nastavnih programa za data zanimanja, koji će početi da se primenjuju u nekolicini strukovnih škola i 4 centara kompetencije na Kosovu.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.