Renoviranje objekta za otvaranje Centra za obrazovanje odraslih (COO) u Prizrenu, po uzoru na nemačke narodne škole (vhs)

Na osnovu Memoranduma o saradnji (MS), potpisanog 02.08.2023. godine od strane DVV International i NVO THY, preko kojeg su strane dogovorile otvaranje novog centra za obrazovanje odraslih (OO) u opštini Prizren, po uzoru na nemačke narodne škole (vhs). Ovaj memorandum o saradnji konkretizovan je potpisivanjem ugovora o grantu, koji su potpisale obe strane 22.12.2023.

Na osnovu Memoranduma o saradnji (MS), potpisanog 02.08.2023. godine od strane DVV International i NVO THY, preko kojeg su strane dogovorile otvaranje novog centra za obrazovanje odraslih (OO) u opštini Prizren, po uzoru na nemačke narodne škole (vhs). Ovaj memorandum o saradnji konkretizovan je potpisivanjem ugovora o grantu, koji su potpisale obe strane 22.12.2023. godine.

Ovaj sporazum, između ostalog, uključuje i podršku DVV International-a za renoviranje objekta THI NVO. Proces renoviranja je počeo u januaru i očekuje se da će radovi biti završeni do kraja februara 2024. godine, a prvi centar ARr (ALE) na Kosovu po modelu vhs iz Nemačke biće otvoren početkom godine. mart 2024.

 

Ovaj centar za OO (ALE) u Prizrenu će biti prvi te vrste na Kosovu i ima za cilj da ponudi neformalne i formalne modularne programe/kurseve, kojima će različite grupe odraslih iz regiona Prizrena imati pristup.

Konkretno, projekat ima za cilj da uključi marginalizovane i isključene grupe iz redovnog obrazovnog procesa, iz regiona Prizrena.

Očekuje se da će do kraja 2024. godine biti otvoren drugi centar za OO predviđen za opštinu Peć.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.