Renovimi i objektit për hapjen e Qendrës së Arsimit për të Rritur (ARr) në Prizren, bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (vhs)

Bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit (MB), të nënshkruar më datën 02.08.2023 nga DVV International dhe OJQ THY, përmes së cilit, palët u dakorduan për hapjen e një qendre të re për Arsimin e të Rriturve (ARr) në komunën e Prizrenit, duke u bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (vhs). Ky memorandum i bashkëpunimit u konkretizua me nënshkrimin e kontratës së grantit, të nënshkruar nga të dyja palët me datën 22.12.2023.

 

[Translate to Albanian:]

[Translate to Albanian:]

[Translate to Albanian:]

Bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit (MB), të nënshkruar më datën 02.08.2023 nga DVV International dhe OJQ THY, përmes së cilit, palët u dakorduan për hapjen e një qendre të re për Arsimin e të Rriturve (ARr) në komunën e Prizrenit, duke u bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (vhs). Ky memorandum i bashkëpunimit u konkretizua me nënshkrimin e kontratës së grantit, të nënshkruar nga të dyja palët me datën 22.12.2023.

Kjo marëveshje përveç të tjerave përfshinë edhe mbështetjen e DVV International për renovimin e objektit të OJQ THY.  Procesi i renovimit ka filluar gjatë muajit Janar dhe pritet që punët e të përfundojnë deri ne fund të muajit Shkurt 2024, dhe qendra e parë e ARr (ALE) në Kosovë sipas modelit të vhs nga Gjermania, do të hapet në fillim të muajit Mars 2024.

Kjo qendër për ARr (ALE) në Prizren do të jetë e para e këtij lloji në Kosovë dhe synon të ofrojë programe/kurse modulare jo-formale dhe formale, në të cilat do të kenë qasje grupe të ndryshme të të rriturve nga rajoni i Prizrenit dhe më gjërë.

Veçanërisht, projekti synon të përfshijë grupet e margjinalizuara dhe të larguar nga procesi i arsimit të rregullt, nga rajoni i Prizrenit.

Pritet që deri në fund të vitit 2024, të hapet edhe qendra e dytë për ARr e paraparë për komunën e Pejës.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.