Potpisivanje sporazuma o saradnji između DVV International i NVO Kosovski obrazovni centar (KEC)Potpisivanje sporazuma o saradnji između DVV International i NVO - Kosovski obrazovni centar (KEC)

Dana 27. maja 2022. potpisan je sporazum o saradnji između DVV International i KEC-a (Kosovski obrazovni centar), za podršku KEC-u (kao jedinoj članici sa Kosova EAEA – Evropskog udruženja za obrazovanje odraslih) koja će se pružiti kroz njeno učešće na međunarodnim događajima koje organizuje EAEA, godišnju članarinu EAEA, razvoj programa obrazovanja odraslih i unapređenje aktuelnih programa, obogaćujući ih novim sadržajima i praksama.

Dana 27. maja 2022. potpisan je sporazum o saradnji između DVV International i KEC-a (Kosovski obrazovni centar), za podršku KEC-u (kao jedinoj članici sa Kosova EAEA – Evropskog udruženja za obrazovanje odraslih) koja će se pružiti kroz njeno učešće na međunarodnim događajima koje organizuje EAEA, godišnju članarinu EAEA, razvoj programa obrazovanja odraslih i unapređenje aktuelnih programa, obogaćujući ih novim sadržajima i praksama.

Evropsko udruženje za obrazovanje odraslih (EAEA) je glas neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi. EAEA je evropska nevladina organizacija sa 120 organizacija članica u 43 zemlje i zastupa više od 60 miliona učenika širom Evrope čiji je cilj povezivanje i zastupanje evropskih organizacija direktno uključenih u učenje odraslih. EAEA promoviše učenje odraslih, pristup i učešće u neformalnom obrazovanju odraslih za sve.

Članstvo KEC-a kao jedine organizacije članice sa Kosova sa aktivnim učešćem na događajima koje održava Evropsko udruženje za ALE (EAEA), omogućava protok važnih informacija iz oblasti obrazovanja odraslih (ALE), koje će biti priznate kao i koje će se koristiti i na Kosovu.

Sadržaj i dobre prakse stečene učešćem osoblja KEC-a na događajima koje organizuje EAEA biće korišćeni za razvoj novih programa za obrazovanje odraslih, njihovo modifikovanje i unapređenje, obogaćujući ih novim sadržajima i praksama.

Takođe, stečene evropske pristupe obrazovanja odraslih KEC će prepoznati i koristiti tokom 2022. godine u obuci „Obrazovanje za aktivno građanstvo i ljudska prava“. Ova obuka će se organizovati uz podršku organizacije DVV International kancelarija na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.