Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të DVV International dhe OJQ - Qendra e Kosovës për Edukim (KEC)

Me date 27 Maj 2022,eshte nenshkruar marreveshja e bashkepunimit ne mes te DVV International dhe KEC (Kosova Education Center),per ta mbeshtetur KEC (si anetare e vetme nga Kosova e EAEA -Asociacioni Evropian per Arsimin e te Rriturve),mbeshtetja do te ofrohet permes pjesemarrjes se saj ne eventet nderkombetare te organizuara nga EAEA,takses vjetore te anetaresimit ne EAEA,zhvillimin e programeve per Arsimin e te Rriturve dhe avancimin e programeve aktuale,duke i pasuruar me permbajtje dhe praktika te reja.

Me date 27 Maj 2022,eshte nenshkruar marreveshja e bashkepunimit ne mes te DVV International dhe KEC (Kosova Education Center),per ta mbeshtetur KEC (si anetare e vetme nga Kosova e EAEA -Asociacioni Evropian per Arsimin e te Rriturve),mbeshtetja do te ofrohet permes pjesemarrjes se saj ne eventet nderkombetare te organizuara nga EAEA,takses vjetore te anetaresimit ne EAEA,zhvillimin e programeve per Arsimin e te Rriturve dhe avancimin e programeve aktuale,duke i pasuruar me permbajtje dhe praktika te reja.

Shoqata Evropiane per Arsimin e te Rriturve (EAEA) eshte zeri i i Arsimit jo formal i te rriturve ne Evrope.EAEA eshte nje OJQ evropiane me 120 organizata anetare ne 43 vende dhe perfaqeson me shume se 60 Milion nxenes ne mbare Evropen,qëllimi i së cilës është të lidhë dhe përfaqësojë organizatat evropiane të përfshira drejtpërdrejt në mësimin e të rriturve.EAEA promovon mësimin e të rriturve,aksesin dhe pjesëmarrjen në arsimin joformal të të rriturve për të gjithë.

Anetaresimi i KEC,si organizata e vetme anetare nga Kosova me pjesëmarrje aktive në ngjarjet që zhvillohen nga  Asociacioni Evropian për ALE (EAEA), mundëson qarkullimin e informacioneve të rëndësishme në fushën e Arsimit të të Rriturve (ALE),të cilat do të njihen dhe përdoren edhe  në Kosovë.

Përmbajtja dhe praktikat e mira të fituara nga pjesëmarrja e stafit të KEC në ngjarjet e organizuara nga EAEA do të përdoren për zhvillimin e programeve të reja per Arsimin e te Rriturve,modifikimin dhe avancimin e tyre, duke i pasuruar ato me përmbajtje dhe praktika të reja.

Po ashtu qasjet e fituara evropiane ndaj ARr do të njihen dhe përdoren nga KEC edhe per gjatë vitit 2022 ne trajnimin  "Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut". Trajnim ky i cili do te organizohet me mbështetjen e organizates, DVV International zyra në Kosovë. 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.