Potpisan Memoranduma o saradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) i DVV International

Potpisan je novi memorandum o saradnji (2022-2024) između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i DVV International na Kosovu (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) sa ciljem daljeg razvoja obrazovanja i obuke odraslih (OOO) i komponente celoživotnog učenja u Republici Kosovo.

Potpisan je novi memorandum o saradnji (2022-2024) između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i DVV International na Kosovu (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) sa ciljem daljeg razvoja obrazovanja i obuke odraslih (OOO) i komponente celoživotnog učenja u Republici Kosovo.

Ministarka Nagavci se zahvalila predstavniku DVV International kancelarije na Kosovu na izraženoj volji da podrži osiguranje kvaliteta u sektoru obrazovanja i obuke odraslih.

Nagavci je takođe izrazila spremnost da primeni tačke ovog sporazuma i ojača partnerstvo sa DVV International na Kosovu. Istakla je da očekuje konkretne rezultate nakon potpisivanja Sporazuma.

Ramadan Aljija, izvršni direktor DVV International na Kosovu, naglasio je važnost razvoja ovog segmenta stručnog obrazovanja i usavršavanja, istovremeno ceneći spremnost MONTI-a za saradnju. Inače, Memorandum predstavlja obostranu posvećenost saradnji i izgradnji partnerstva između MONTI-a i DVV International za sprovođenje projekta "Profesionalizacija sektora obrazovanja i obuke odraslih (OOO) na Kosovu" stvaranjem novih obrazovnih politika za OOO, jačanjem partnerskih mreža, osiguranjem kvaliteta u OOO i otvaranjem najmanje dva nova centra za OOO zasnovana na modelu nemačkih narodnih škola (VHS), prilagođavajući ih kosovskom kontekstu.

https://masht.rks-gov.net/article/mashti-dhe-dvv-nenshkruan-memorandum-mirekuptimi 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.