Kancelarija DVV International na Kosovu organizovala je studijsku posetu Nemačkoj

DVV International kancelarija na Kosovu u saradnji sa Nemačkim narodnim školama (Volkshochschule-VHS) Pforzheim-Enzkreis i Bingen am Rhein, u periodu od 6. do 10. decembra 2022. godine organizovala je studijsku posetu u Nemačkoj za predstavnike opštine Prizren, Peć, Ministarstva za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije Kosova (MONTI) i Agencije za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO).

DVV International kancelarija na Kosovu u saradnji sa Nemačkim narodnim školama (Volkshochschule-VHS) Pforzheim-Enzkreis i Bingen am Rhein, u periodu od 6. do 10. decembra 2022. godine organizovala je studijsku posetu u Nemačkoj za predstavnike opštine Prizren, Peć, Ministarstva za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije Kosova (MONTI) i Agencije za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO).

Svrha studijske posete, koja je ostvarena u dva mesta, Pforzheim i Bingen am Rhein, bila je upoznavanje 15 učesnika sa sistemom obrazovanja odraslih (OO) u Nemačkoj, odnosno pružanje više informacija lokalnim vlastima iz Prizrena i Peći, kao i primera dobre prakse narodnih škola iz Nemačke. Ova poseta će pomoći u procesu osnivanja i otvaranja dva centra za obrazovanje odraslih po nemačkom modelu na Kosovu, odnosno u Peći i Prizrenu,.

Tokom ovih dana, učesnici su posetili i održali sastanke u Muzičkoj školi u Pforzheim, Narodnoj školi Pforzheim-Enzkreis, Narodnoj školi Bingen am Rhein, kao i opštini Bingen am Rhein. U poseti ovoj poslednjoj primio ih je i sam gradonačelnik navedene opštine g. Thomas Feser.

Tokom studijske posete, učesnici su direktno razgovarali sa predstavnicima narodnih škola u Nemačkoj u vezi sa njihovim sistemom upravljanja kvalitetom, organizacijom obrazovnih prostora, umrežavanjem sa drugim obrazovnim centrima, sistemom učenja i nastave itd. Takođe, isti su se sastali sa nekim od nastavnika u ovim školama, sa kojima su i razmenili svoja iskustva.

Predstavnici dve narodne škole u ​​Nemačkoj pokazali su spremnost za saradnju sa predstavnicima opština Peć i Prizren, kao i za pružanje ekspertize u osnivanju dva centra za obrazovanje odraslih na Kosovu.

Inače, DVV International na Kosovu blisko sarađuje sa opštinom Peć i opštinom Prizren, u uspostavljanju i otvaranju prva dva pilot centra za obrazovanje odraslih na Kosovu, kako bi proširili obim neformalnih programa ne samo za mere zapošljavanje i tržišta rada, ali i za opštije veštine kao npr. finansijsko i digitalno obrazovanje, političko i građansko obrazovanje, lični razvoj itd.

Centri za obrazovanje odraslih, koji će biti osnovani u Peći i Prizrenu, biće zasnovani na iskustvima narodnih škola u Nemačkoj.

 

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.