Vizitë studimore në dy Shkollat Popullore Gjermane (VHS) Pforzheim-Enzkreis dhe Bingen am Rhein

Në bashkëpunim me Shkollat Popullore Gjermane (Volkshochschule-VHS) Pforzheim-Enzkreis dhe Bingen am Rhein, gjatë periudhës kohore 6-10 dhjetor 2022, zyra e DVV International në Kosovë ka organizuar një vizitë studimore në Gjermani për përfaqësuesit nga Komuna e Prizrenit, Komuna e Pejës, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës (MASHTI) dhe Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr).

Në bashkëpunim me Shkollat Popullore Gjermane (Volkshochschule-VHS) Pforzheim-Enzkreis dhe Bingen am Rhein, gjatë periudhës kohore 6-10 dhjetor 2022, zyra e DVV International në Kosovë ka organizuar një vizitë studimore në Gjermani për përfaqësuesit nga Komuna e Prizrenit, Komuna e Pejës, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës (MASHTI) dhe Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr).

Qëllimi i vizitës studimore e cila u realizua në dy vende, Pforzheim dhe Bingen am Rhein, ishte njohja e 15 pjesëmarrësve me sistemin e Arsimit për të Rritur (ARr) në Gjermani, përkatësisht dhënia e më shumë informacioneve autoriteteve të pushtetit lokal nga Prizreni dhe Peja, si dhe e shembullit të praktikave të mira të Shkollave Popullore nga Gjermania. Kjo do të ndihmojë në procesin e themelimit dhe hapjes së dy qendrave të ARr në Kosovë, përkatësisht në Pejë dhe Prizren, bazuar në modelin gjerman.

Përgjatë këtyre ditëve, pjesëmarrësit vizituan dhe zhvilluan takime në Shkollën e Muzikës në Pforzheim, Shkollën Popullore Pforzheim-Enzkreis, Shkollën Popullore Bingen am Rhein, si dhe Komunën e Bingen am Rhein. Në këtë të fundit ata u pritën nga vet kryetari i komunës në fjalë, z. Thomas Feser.

Gjatë vizitës studimore, pjesëmarrësit diskutuan drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e shkollave popullore në Gjermani lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë së tyre, organizimin e hapësirave arsimore, rrjetëzimin me qendra të tjera arsimore, sistemin e të nxënit dhe të mësimdhënies, etj. Gjithashtu, të njëjtit u takuan edhe me disa mësimdhënës në këto shkolla, me të cilët edhe shkëmbyen përvojat e tyre.

Përfaqësuesit e dy Shkollave Popullore në Gjermani treguan gatishmëri për bashkëpunim me përfaqësuesit e Komunës së Pejës dhe Prizrenit, si dhe ofrimin e ekspertizës në themelimin e dy Qendrave të ARr në Kosovë.

Ndryshe, DVV International në Kosovë është duke bashkëpunuar ngushtë me Komunën e Pejës dhe Komunën e Prizrenit, në themelimin dhe hapjen e dy qendrave të para pilot për ARr në Kosovë, për të zgjeruar fushëveprimin e programeve joformale jo vetëm për masat e punësimit dhe tregut të punës, por edhe për aftësitë më të përgjithshme si p.sh. edukimi financiar dhe dixhital, edukimi politik dhe qytetar, zhvillimi personal, etj.

Qendrat e ARr, të cilat do të themelohen në Pejë dhe Prizren, do të bazohen në përvojat e Shkollave Popullore në Gjermani.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.