Inauguracija Centra za obrazovanje i edukaciju omladine i odraslih u Prizrenu

Dana 2. aprila 2024. godine, u prostorijama NVO THY u Prizrenu inaugurisan je Centar za obrazovanje i edukaciju mladih i odraslih (YALEC). Ovaj centar je osnovan u saradnji između DVV International i NVO THY i predstavlja instituciju sa važnom misijom za obrazovanje i obuku mladih i odraslih u opštini Prizren. YALEC-Prizren (Youth and Adult Learning and Education Centre –Prizren) će ponuditi obrazovne programe prilagođene potrebama zajednica iz opštine Prizren, stvarajući platformu za mlade i odrasle da prate svoje strasti i proširuju svoja znanja.

 

Dana 2. aprila 2024. godine, u prostorijama NVO THY u Prizrenu inaugurisan je Centar za obrazovanje i edukaciju mladih i odraslih (YALEC). Ovaj centar je osnovan u saradnji između DVV International i NVO THY i predstavlja instituciju sa važnom misijom za obrazovanje i obuku mladih i odraslih u opštini Prizren. YALEC-Prizren (Youth and Adult Learning and Education Centre –Prizren) će ponuditi obrazovne programe prilagođene potrebama zajednica iz opštine Prizren, stvarajući platformu za mlade i odrasle da prate svoje strasti i proširuju svoja znanja.

Svečano otvaranje Centra za obrazovanje i edukaciju mladih i odraslih bio je značajan događaj, koji su podržali čelnici mnogih lokalnih, centralnih i međunarodnih institucija, civilnog društva, kao i drugi zvaničnici iz oblasti obrazovanja i razvoja.

Ovom događaju, pored ostalih, prisustvovali su i: ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija gđa. Arberie Nagavci, ambasador Savezne Republike Nemačke na Kosovu, g. Jörn Rohde, direktor DVV International za Kavkaz i Jugoistočnu Evropu, g. Thomas Lichtenberg, rektor Univerziteta „Ukshin Hoti“, u Prizrenu g. Alishani, zamenik gradonačelnika opštine Prizren, g. Kujtim Gashi, i zamenik ministra Ministarstva kulture, omladine i sporta, g. Sylejman Elshani.

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija gđa. Arberie Nagavci, istakla je značaj otvaranja ovog centra, koji predstavlja važan korak ka doživotnom učenju i uspešnom modelu nemačkih narodnih škola u obrazovanju i neformalnom obrazovanju. Gđa. Nagavci je zahvalila nemačkoj Vladi na njenoj kontinuiranoj podršci i doprinosu razvoju kosovske privrede i društva. Ona je takođe istakla radnje koje je Ministarstvo prosvete preduzelo na unapređenju obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja.

Prema rečima nemačkog ambasadora na Kosovu, g. Jörn Rohde, ovakvi centri u Nemačkoj i širom sveta su u porastu i prema njegovom mišljenju, zajednički fokus treba da bude koncentrisan na ulaganje u ljude kako bi se stvorilo progresivno i razvijeno društvo.

Dok je zamenik gradonačelnika opštine Prizren, g. Kujtim Gashi, čestitao DVV International i NVO THY na otvaranju ovog centra, ocenivši da su ovakvi projekti dobrodošli i da će imati podršku opštine Prizren.

Rektor Univerziteta „Ukshin Hoti“ u Prizrenu g. Mentor Alishani je dodao da je koordinacija formalnog i neformalnog obrazovanja od vitalnog značaja za razvoj obrazovanog društva.

g. Thomas Lichtenberg, regionalni direktor DVV International-a za Kavkaz i Jugoistočnu Evropu, istakao je značajnu ulogu DVV International organizacije na Kosovu tokom ovih 20 godina u oblasti obrazovanja i edukacije mladih i odraslih. On je napomenuo da otvaranje centra YALEC-Prizren ne bi bilo moguće bez saradnje i zalaganja kolega iz kancelarije DVV International na Kosovu, pod rukovodstvom g. Ramadan Alija i partnera iz NVO THY.

Takođe, dodao je da je celoživotno učenje suštinska komponenta za razvoj modernog društva, a centar YALEC-Prizren će igrati ključnu ulogu u realizaciji ove vizije.

Otvaranje ovog holističkog centra za obrazovanje i obuku mladih i odraslih u Prizrenu je veoma važan korak za unapređenje obrazovanja u zemlji i služi kao model uspeha koji druge opštine na Kosovu mogu da slede.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.