Nova mreža OO-a na Kosovu

U hotelu - "Sky2Hotel" u Tirana, 27. i 28. oktobra, održana je dvodnevna radionica na kojoj su učestvovali predstavnici ministarstava, centara za obuku, centara kompetencija, nevladinih organizacija, koledža i drugih provajdera OO-a na Kosovu.

U hotelu - "Ski2Hotel" u Tirani, 27. i 28. oktobra, održana je dvodnevna radionica na kojoj su učestvovali predstavnici ministarstava, centara za obuku, centara kompetencija, nevladinih organizacija, koledža i drugih provajdera OO-a na Kosovu.

Učesnici su potpisali osnivački akt nove mreže OO-a na Kosovu, mreže koja će obezbediti efikasnu i međusobnu saradnju između vladinih, nevladinih i drugih provajdera OO-a na Kosovu.

Svrha uspostavljanja mreže OO-a na Kosovu je podsticanje efikasne saradnje između ministarstava (MONTI, MFRT i MKOS) kao i javnih i privatnih provajdera obrazovanja odraslih, kao i institucionalizacija međusektorske uloge OO-a u oblasti obrazovanja tokom života (OTŽ) na Kosovu.

Mreža obrazovanja odraslih aktiviraće i prepoznati rad provajdera OO-a na Kosovu i neformalnih i nezvaničnih aktivnosti kroz kampanje podizanja svesti, promociju saradnje između glavnih aktera i drugih provajdera za OO na Kosovu, kao i uspostaviće redovno i sistematsko praćenje učešća i motivacije u svim oblicima OO-a, posebno u neformalnom obrazovanju.

Ova mreža će takođe doprineti razvoju kapaciteta OO-a kao i podizanju svesti o obrazovanju odraslih na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.