Učešće predstavnika obrazovnih ustanova sa Kosova na 15. konferenciji o obrazovanju odraslih u Lajpcigu, Nemačka

Konferencija održana 20-21. juna 2022. godine, pod motom „vhs 2030: zajedno u održivoj raznolikosti“, tretirala je tri glavna pitanja budućnosti, koja predstavljaju nove političke i društvene izazove, a samim tim i nove izazove u obrazovanju odraslih.

Konferencija održana 20-21. juna 2022. godine, pod motom „vhs 2030: zajedno u održivoj raznolikosti“, tretirala je tri glavna pitanja budućnosti, koja predstavljaju nove političke i društvene izazove, a samim tim i nove izazove u obrazovanju odraslih.

Više od 800 učesnika iz nemačkih centara za obrazovanje odraslih (VHS), međunarodnih gostiju, predstavnika politike, biznisa i akademske zajednice, kao i partnera za saradnju iz obrazovanja odraslih i drugih oblasti civilnog društva, za skoro dva dana sastali su se u Lajpcigu radi razmene iskustva, diskutovanja i razvijanja novih ideja za prakse obrazovanja odraslih. Na ovoj konferenciji sa Kosova su učestvovali: Ministar obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), gđa. Arberie Nagavci, zajedno sa svojom savetnicom gđom. Majljindom Rizvanoli - Bajraktari i direktor kancelarije Instituta za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) na Kosovu, gdin. Ramadan Alija.

MONTI i DVV International na Kosovu, u skladu sa globalnim razvojem u oblasti obrazovanja odraslih rade na razvoju ovog važnog segmenta obrazovanja, kako bi omogućili svakom građaninu Kosova da se prilagodi digitalizaciji i drugim promenama kroz učenje tokom života.

Učešće ministra MONTI-a sa Kosova na ovoj konferenciji, rezultiralo je spremnošću MONTI-a da intenzivira međusobnu saradnju sa DVV International na Kosovu kako bi zajedno sproveli dole navedene aktivnosti:

  • Krajem juna, u okviru Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Prištini, biće promovisano lansiranje programa obuke "Curriculum GlobALE" za podučavaoce koji se bave obrazovanjem odraslih;
  • Otvoriće se dva nova centra za obrazovanje odraslih, po uzoru nemačkih narodnih škola;
  • Uspostaviće se nova mreža za obrazovanje odraslih koja će omogućiti koordinaciju, saradnju i upravljanje podacima na nacionalnom nivou.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.