Predpripremni proces za otvaranje dva nova centra za OO (po modelu Nemačkih narodnih škola - VHS) i poseta Kosovu gđe. Maja Avramovska - regionalne direktorke DVV International-a za jugoistočnu Evropu i države Kavkaza.

U dve izabrane opštine (Prizren i Peć) započet je predpripremni proces za otvaranje dva nova centra za obrazovanje odraslih (OO) po modelu nemačkih narodnih škola (VHS). Da bi se bolje upoznala sa situacijom na terenu i izabranim partnerima sa kojima će se pilotirati dva nova centra za OO na Kosovu, gđa. Maja Avramovska - regionalna direktorka DVV International za Jugoistočnu Evropu i države Kavkaza, zajedno sa g. Ramadan Alija - Direktorom kancelarije DVV International na Kosovu, sastali su se sa predstavnicima opštinskih obrazovnih institucija u Peći i Prizrenu, kao i sa predstavnicima ITP-a (Innovative Training Park) u Prizrenu.

U dve izabrane opštine (Prizren i Peć) započet je predpripremni proces za otvaranje dva nova centra za obrazovanje odraslih (OO) po modelu nemačkih narodnih škola (VHS). Da bi se bolje upoznala sa situacijom na terenu i izabranim partnerima sa kojima će se pilotirati dva nova centra za OO na Kosovu, gđa. Maja Avramovska - regionalna direktorka DVV International za Jugoistočnu Evropu i države Kavkaza, zajedno sa g. Ramadan Alija - Direktorom kancelarije DVV International na Kosovu, sastali su se sa predstavnicima opštinskih obrazovnih institucija u Peći i Prizrenu, kao i sa predstavnicima ITP-a (Innovative Training Park) u Prizrenu.

Dana 11. maja 2022. godine održan je sastanak sa g. Naser Gega – opštinskim direktorom za obrazovanje u Peći, koji je izjavio da se u potpunosti slaže sa otvaranjem jednog ovakvog centra za OO u Peći i veoma je zahvalan DVV International-u, što će omogućiti njegovo pokretanje, što je opštini Peć preko potrebno. G. Gega se takođe obavezao da će istražiti mogućnosti da obezbede objekat koji je u vlasništvu opštine Peć, i koji će se moći koristiti za pokretanje ovog centra po modelu nemačkih narodnih škola (VHS). Dana 12. maja 2022. godine održan je i sastanak sa g. Hans Jürgen Cassens – direktorom ITP – Prizren, koji je dao pojašnjenja u vezi sa organizacijom obuka u okviru ITP-Prizren, i pružio je informacije o objektima i mogućnostima za njihovo korišćenje, kao i o procedurama apliciranja za obezbeđivanje korišćenja objekta u okviru ITP-Prizren za pokretanje centra za OO.

G. Cassens je pozdravio ovu inicijativu DVV International-a i obavezao se da će sarađivati sa DVV International-om na realizaciji ovakvog projekta. Nakon razgovora sa g. Cassens u pratnji gđe. Teuta Perdibuka – asistentkinje projekta ITP-Prizren, posećeni su objekti ITP - Prizren. ITP - Prizren poseduje objekte nemačkog KFOR-a koji se nakon smanjenja broja nemačkih vojnika u opštini Prizren koriste za obuku, obrazovanje, biznise i inovacije, a isti se iznajmljuju (mesečnim plaćanjem i izmirenjem  tekućih troškova i za održavanje objekata) različitim organizacijama na Kosovu.

Nakon posete u ITP-Prizren, održan je sastanak sa gđom. Ljuljeta Veselaj Gutaj - opštinskom direktorkom za obrazovanje u Prizrenu, koja je pozdravila inicijativu za otvaranje ovakvog  centra za OO u Prizrenu, i obavezala se da će blisko sarađivati sa DVV International na pokretanju ovog centra za OO u opštini Prizren. Gđa. Veselaj-Gutaj je izjavila da će zajedno sa ostalim opštinskim direktorijatima u Prizrenu istražiti mogućnosti za obezbeđivanje objekta koji je u vlasništvu opštine Prizren, a koji se može koristiti za pokretanje ovog novog centra za OO u opštini Prizren.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.