Procesi parapërgatitor për hapjen e dy Qendrave të reja të ARr (bazuar në modelin e Shkollave popullore gjermane –VHS) dhe vizita në Kosovë e zj.Maja Avramovska - Drejtoreshë Rajonale e DVV International për Evropën Juglindore dhe shtetet e Kaukazit

Në dy komunat e përzgjedhura (Prizren dhe Pejë) ka filluar procesi parapregaditor për hapjen e dy qendrave të reja te arsimit per te rritur (ARr) bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (VHS). Për tu njoftuar për së afermi me situaten në teren dhe partneret e zgjedhur me të cilët do të pilotohen dy qendrat e reja te ARr ne Kosove , zj. Maja Avramovska -Drejtoreshë Rajonale e DVV International për Evropen Juglindore dhe shtetet e Kaukazit , se bashku me z. Ramadan Alija – Drejtor i zyres DVV International ne Kosovë , janë takuar me perfaqesues te institucioneve komunale te arsimit ne Pejë dhe Prizren ,dhe me perfaqesues te ITP ( Parku Inovativ i Trajnimeve) në Prizren.

Në dy komunat e përzgjedhura (Prizren dhe Pejë)  ka filluar procesi parapregaditor për hapjen e dy qendrave të reja te arsimit per te rritur  (ARr) bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (VHS). Për tu njoftuar për së afermi me situaten në teren dhe partneret e zgjedhur me të cilët do të pilotohen dy qendrat e reja te ARr ne Kosove , zj. Maja Avramovska - Drejtoreshe Rajonale  e DVV International për Evropen Juglindore dhe shtetet e Kaukazit , se bashku me z. Ramadan Alija – Drejtor  i zyres DVV International ne Kosovë , janë takuar  me perfaqesues te institucioneve komunale te arsimit  ne Peje dhe Prizren , dhe me perfaqesues te ITP ( Parku Inovativ i Trajnimeve  ) në Prizren .

Me daten 11.Maj 2022 , ështe mbajtur  takimi me Z. Naser Gega- Drejtor Komunal  i Arsimit ne Pejë ,i cili ështe deklaruar se  ështe plotësisht dakord për hapjen e një qendre të tillë për ARr në Pejë , dhe ështe shumë falemderues nga  DVV International , që do të mundësoj lansimin e  saj  , e cila është  shumë  e nevojshme për komunen e Pejes.  Z. Gega gjithashtu ështe zotuar se janë duke hulumtuar mundësite  për ofrimin e një objekti i cili ështe në pronësi të Komunes së Pejes , dhe i cili do të mund të shfrytëzohet  për lansimin e  kësaj qendre  ,  bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane  (VHS) . Me daten 12.Maj 2022 , gjithashtu ështe mbajtur edhe  takimi me Z. Hans Jürgen Cassens - Drejtor i ITP - Prizren , i cili ka ofruar sqarime lidhur me organizimin e trajnimeve  ne kuader të ITP-Prizren , dhe ka ofruar informacione , për objektet  dhe  mundesitë e shfrytezimit të tyre , dhe për  procedurat e aplikimit për të siguruar përdorimin e  një objekti në kuader të ITP –Prizren  për lansimin e një qendre të ARr. 

Z. Cassens , ka mirëpritur këtë iniciative nga DVV International , dhe është zotuar se do të bashkëpunojë me DVV International për realizimin e një projekti të tillë . Pas bisedes me z. Cassens ,  janë vizituar objektet e ITP – Prizren  me shoqërimin e zj. Teuta Perdibuka -  Asistente e Projektit  ITP-Prizren . ITP – Prizren posedon objektet e KFOR-it gjerman  të cilat pas reduktimit te numrit   të ushtarëve gjermanë nga komuna e Prizrenit  , po  shfrytezohet për qëllime të trajnimeve , edukimit , bizneseve dhe inovacionit , dhe të njëjtat janë duke u lëshuar me qera (me pagesë mujore ,dhe me mbulimin e  shpenzimeve rrjedhëse dhe  të mirëmbajtjes së objektit.)  për organizatat e ndryshme në Kosovë.

Pas vizites se ITP-Prizren ështe mbajtur edhe takimi me Zj. Luljeta Veselaj Gutaj  - Drejtoreshë Komunale  e Arsimit ne Prizren e cila  ka mirëpritur  iniciativen për  hapjen e nje qendre te tille për ARr ne Prizren  , dhe eshte zotuar  që do të bashkepunoj ngushte me DVV International per  lansimin e kësaj qendre  për ARr  në komunen e Prizrenit .  Zj. Veselaj-Gutaj  ka deklaruar se do te hulumtoj  mundësite se bashku edhe me Drejtorit tjera komunale ne Prizren , për ofrimin e një objekti i cili ështe në pronësi të Komunes së Prizrenit , dhe i cili do të mund të shfrytëzohet  për lansimin e kësaj  qendre   të  re për ARr ne komunen e Prizrenit.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.