Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19

Od 16. septembra 2021. godine započela je primena projekta "Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19 na Kosovu". Projekat se sprovodi u saradnji sa NVO organizacijom - Žene u biznisu (Gratë në Biznes - GnB).

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

Od 16. septembra 2021. godine započela je primena projekta "Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19 na Kosovu". Projekat se sprovodi u saradnji sa NVO organizacijom - Žene u biznisu (Gratë në Biznes - GnB). Cilj ovog projekta je da podrži žene preduzetnice u ublažavanju krize izazvane pandemijom Covid-19 i da podstakne rast malih preduzeća kojima upravljaju žene i devojke iz različitih regiona Kosova, poboljšavajući njihove profesionalne i menadžerske sposobnosti. Ova intervencija će se obaviti kroz obuku za žene u biznisu i kroz dubinsko savetovanje, kojim će se odgovoriti na potrebe malih (mikro) ženskih preduzeća. NVO GnB je već sprovela analizu potreba žena preduzetnica da saniraju posledice pandemije Covid -19, utvrđujući da se većina ženskih preduzeća suočila sa poteškoćama u upravljanju novčanim tokovima i finansijama, prodaji svojih proizvoda i strateškom planiranju. Intervencija će se sprovesti kroz obuku u cilju pružanja individualnog savetovanja i unapređenju njihovih upravljačkih kapaciteta.

Ciljevi projekta

Prvi cilj projekta je da podrži ženska preduzeća putem detaljnih saveta o preoblikovanju njihovih poslovnih modela u smislu strateškog planiranja, finansijskog upravljanja (gotovinskih tokova), pristupa finansijama i drugih prilika na tržištu.Intervencija će se vršiti kroz obuku kako bi se povećali njihovi stručni i upravljački kapaciteti kao i pružanje individualnih savetovanja.Drugi cilj projekta je da podrži rast malih (mikro) ženskih preduzeća prepoznavanjem novih metoda razvoja i pozicioniranja njihovih preduzeća na kosovskom tržištu.

Očekivani rezultati projekta

  • Obezbediti održivost ženskih preduzeća kroz dubinsko savetovanje i obuku sa fokusom na preoblikovanje njihovog poslovnog modela: Ova aktivnost će se sprovesti pružanjem detaljnih poslovnih saveta za 75 žena i devojaka uključenih u mala (mikro) individualna i porodična preduzeća, iz mreže organizacija članica GnB, Mundesia, NVO Zana. Malim (mikro) preduzećima kojima upravljaju žene i devojke biće pruženi saveti za preoblikovanje svojih poslovnih modela u skladu sa njihovom veličinom i sektorskim grupacijama.
  • Savetovanje će se pružati kroz obuke o preoblikovanju poslovnih modela i kroz pružanje uzoraka/modela koji se mogu primeniti u njihovih malim (mikro) preduzećima.
  • Da bi se postigli očekivani rezultati projekta, GnB će sprovesti sledeće aktivnosti:
  • Sprovođenje obuka za 75 žena i devojaka uključenih u mala preduzeća kroz preoblikovanje njihovog poslovnog modela i pristupu finansijama;
  • Pružanje savetodavnih sesija o preoblikovanju strateškog planiranja gotovinskih tokova i plana za ublažavanje rizika neuspeha njihovog poslovanja;
  • 75 žena preduzetnica pohađaće jednodnevnu obuku radi shvatanja važnosti inovacija/za repozicioniranje MSP na postojećim tržištima i izlazak na nova tržišta;
  • 15 odabranih preduzetnica koje su završile obuku i savetovanja biće korisnice podrške pružene kroz opremu za poboljšanje svojih usluga/proizvoda.
    Projekat će biti završen do kraja 2021.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.