Poseta Kosovu g. Thomas Lichtenberg - regionalnog direktora DVV International za Kavkaz i Jugoistočnu Evropu

Od 2. do 5. oktobra 2023. g. Thomas Lichtenberg – regionalni direktor za Kavkaz i jugoistočnu Evropu, posetio je Kosovo. Tokom ove posete, imao je sastanke sa predstavnicima raznih partnera organizacije DVV International na Kosovu.

Dana 2. oktobra 2023. g. Thomas Lichtenberg, zajedno sa g. Ramadan Alija – direktorom DVV International na Kosovu, gđom. Rozafa Aliu, koordinatorkom Međunarodne kancelarije DVV na Kosovu, i gđom. Mevlude Pacolli – asistent projekata u DVV International na Kosovu, održao je sastanak sa predstavnicima NVO THY, koji je potom nastavljen zajedničkom organizovanom radionicom.

 

Od 2. do 5. oktobra 2023. g. Thomas Lichtenberg – regionalni direktor za Kavkaz i jugoistočnu Evropu, posetio je Kosovo. Tokom ove posete, imao je sastanke sa predstavnicima raznih partnera organizacije DVV International na Kosovu.

Dana 2. oktobra 2023. g. Thomas Lichtenberg, zajedno sa g. Ramadan Alija – direktorom DVV International na Kosovu, gđom. Rozafa Aliu, koordinatorkom Međunarodne kancelarije DVV na Kosovu, i gđom. Mevlude Pacolli – asistent projekata u DVV International na Kosovu, održao je sastanak sa predstavnicima NVO THY, koji je potom nastavljen zajedničkom organizovanom radionicom.

Tokom ove radionice analizirana je potreba za renoviranjem objekta NVO THY, kako bi se obezbedilo da ovaj objekat bude što pogodniji za razvoj holističkih i sveobuhvatnih kurseva i programa za obrazovanje odraslih u opštini Prizren. Takođe, tokom ove radionice analiziran je predlog budžeta potreban za pokretanje ovog centra OO i utvrđeno je prvih 5 kurseva (navedenih u nastavku) koji će se pružati u ovom centru;

  • Strani jezici
  • Marketing i komunikacija
  • Turistički vodič
  • Joga / jednom nedeljno
  • Priprema CV-a i savetovanje za zapošljavanje

Izbor pokretanja ovih prvih 5 kurseva bio je zasnovan na analizi potreba zajednice odraslih u Prizrenu, koja je razvijena prošle godine uz finansijsku podršku DVV International.

Takođe, tokom ove radionice identifikovane su budžetske potrebe za tehničkom i stručnom podrškom, potrebnim osobljem, opremom i drugim materijalima potrebnim za početak gore navedenih kurseva u ovom centru OO-a.

Poseta Prizrenu je nastavljena sa predstavnicima Direkcije za obrazovanje opštine Prizren, gde su se strane obavezale na međusobnu saradnju sa opštinom Prizren, odnosno sa opštinskom direkcijom za obrazovanje. Opštinski predstavnik obrazovanja u Prizrenu g. Nexhat Maçkaj, koji je u odsustvu gđe. Violeta Gegaj Veselaj – direktorka ODO-- Prizren je vodila ovaj sastanak, obećala je da će opština Prizren što pre pristupiti izradi lokalne strategije obrazovanja u Prizrenu, a biće neophodna finansijska i stručna podrška DVV International, kako bi OO bio integrisan u ovoj strategiji.

 

 Dana 03.10.2023. godine poseta je nastavljena Opštini Peć, gde je održan reprezentativni sastanak Opštine Peć, gđa. Shqipe Karagjyzi - viša službenica za obrazovanje u opštini Peć i g. Leonard Shabanaj - opštinski direktor pravnog odeljenja za obrazovanje u Peći. Tokom ovog sastanka, g. Shabanaj je objasnio prisutnima razloge zašto nije bilo moguće da se odobri odluka za korišćenje ranije ponuđenog objekta za otvaranje centra za OO od Opštine Peć, odnosno od gradonačelnika ove opštine g. Gazmend Muhaxheri. Na kraju sastanka razgovarano je o mogućnosti organizovanja sastanka sa gradonačelnikom opštine Peć u cilju dalje koordinacije i zalaganja obe strane za otvaranje novog centra za OO u Peći.

Zatim je poseta nastavljena Centru za stručno osposobljavanje (CSO) u Peći. Tokom ove posete, održan je zvanični sastanak sa g. Edison Berdyna, direktor centra za striučno osposobljavanje (CSO) u Peći. G. Berdyna je izrazio zahvalnost DVV International-u na pomoći i doprinosu koji je u prošlosti dat CSO-Peć tokom proteklih nekoliko godina.

Dana 4. oktobra nastavljeni su brojni sastanci sa predstavnicima partnerskih organizacija DVV International na Kosovu. Takvi sastanci se mogu pomenuti; Sastanak sa gđom. Fikrije Zymberi, direktorka Agencije za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (AOSOOO), gđa. Ryve Prekorogja – Direktorka Odbora mreže -,, Adult Learning and Education Network in Kosovo" (ALE NK), g. Lah Nitaj - Direktor Departmana za stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih - MONTI. G. Lichtenberg i Alija posetili su i „Pedagoški fakultet“ u Prištini, gde su se sastali sa gđom. Fjola Kacaniku i prof. Naser Zabeli. Tokom svih ovih sastanaka razgovarano je o dosadašnjim dostignućima plodne saradnje obe strane i o tekućim planovima za realizaciju planiranih zajedničkih aktivnosti.

Poslednji sastanak koji je održan 05.10.2023. godine, u okviru posete g. Lichtenberga Kosovu, održan je sa predstavnicima Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS), odnosno sa - g. Xhevat Bajrami - direktorom departmana za omladinu i gđa. Filloreta Kuqi - Rukovodilac sektora za neformalno obrazovanje u MKOS.

Poseta g. Lichtenberga Kosovu završena je organizovanom radionicom u kojoj je učestvovalo celokupno lokalno osoblje kancelarije DVV International. Radionica je bila o planiranju projekta „Profesionalizacija centara za obrazovanje odraslih u Evropi/Kosovu“, odnosno planiranje za narednu trogodišnju fazu 2025-2027.

Na ovoj radionici analizirani su ciljevi i indikatori 9-godišnjeg perioda projekta, uključujući pregled dosadašnjih dostignuća, iz prve faze (2019-2021.), druge faze (2022-2024.) i ciljevi projekta su određeni za naredne tri godine (2025-2027).  

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.