Radionica organizovana od DVV International u saradnji sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta (MKOS) i Omladinskim centrima (OC) na Kosovu

Dana 4. aprila 2024. godine, u prostorijama hotela Sirius u Prištini, održana je radionica organizovana u saradnji sa kancelarijom DVV International na Kosovu, Ministarstvom kulture, omladine i sporta (MKOS) i nekoliko Omladinskih centara po izboru MKOS-a.

Svrha ove radionice je bila da se obe strane DVV International i Omladinski centri detaljnije upoznaju i razmene informacije o svojim aktivnostima i projektima. Poseban fokus ove radionice bila je analiza tehničkih i stručnih kapaciteta ovih Omladinskih centara i mogućnosti saradnje i pokretanja obrazovanja i edukacije odraslih u okviru ovih centara.

 

Dana 4. aprila 2024. godine, u prostorijama hotela Sirius u Prištini, održana je radionica organizovana u saradnji sa kancelarijom DVV International na Kosovu, Ministarstvom kulture, omladine i sporta (MKOS) i nekoliko Omladinskih centara po izboru MKOS-a.

Svrha ove radionice je bila da se obe strane DVV International i Omladinski centri detaljnije upoznaju i razmene informacije o svojim aktivnostima i projektima. Poseban fokus ove radionice bila je analiza tehničkih i stručnih kapaciteta ovih Omladinskih centara i mogućnosti saradnje i pokretanja obrazovanja i edukacije odraslih u okviru ovih centara.

Na ovoj radionici su učestvovala 22 učesnika, među kojima su bili direktor DEpartmana za omladinu u MKOS, g. Xhevat Bajrami; Rukovodilac sektora neformalnog obrazovanja u MKOS, gđa. Filloreta Kuqi; Regionalni direktor DVV International-a za jugoistočnu Evropu i Kavkaz, g. Thomas Lichtenberg; kao i direktor Kancelarije DVV International na Kosovu, g. Ramadan Alija. Predstavnici 8 omladinskih centara iz Republike Kosovo su takođe bili prisutni na ovoj radionici: Omladinski centar u Klini, Vitini, Peći, Kamenici, Srbici, Vučitrnu, Kačaniku i Omladinski centar u Orahovcu.

g. Xhevat Bajrami je istakao značaj ove radionice za predstavljanje programa Omladinskih centara kao nosilaca neformalnog obrazovanja, koji pomažu u ličnom i profesionalnom razvoju mladih i odraslih.

Dok, se gđa. Kucqi fokusirala na adresiranje izazova sa kojima se suočavaju Omladinski centri, kao što su nedostatak tehničkih i profesionalnih kapaciteta, itd. Ona je takođe ponudila kratku prezentaciju o ciljevima Državne strategije za mlade 2024/2032., koja se takođe očekuje da bude sprovedena u saradnji sa omladinskim centrima na Kosovu.

Dalje, g. Lichtenberg je detaljno opisao aktivnost DVV International na globalnom nivou, kao i njenu aktivnost u 32 različite zemlje sveta. G. Lichtenberg je tokom svog izlaganja pružio i informacije prisutnima u vezi sa razumevanjem obrazovanja odraslih i značajem i prednostima obrazovanja odraslih u vremenima globalne transformacije, suočavanja sa različitim društvenim izazovima kao što su digitalizacija, emigracija, posledice pandemije itd.

Tokom prezentacije rada i aktivnosti DVV International na Kosovu, g. Alija je predstavio aktivnosti sprovedene u protekle trogodišnje faze projekta i kancelarije DVV International u saradnji sa raznim partnerima na Kosovu, i razjasnio naredne korake organizacije za period 2025-2027. U fokusu su bila međuinstitucionalna saradnja, širenje mreže ALENK i otvaranje novih holističkih centara za obrazovanje i edukaciju mladih i odraslih na Kosovu.

Novi centri za OO (ALE) pružiće nove mogućnosti stanovnicima i zajednicama da pristupe i učestvuju u kvalitetnim programima za OO i doprineće povećanju njihovog ličnog znanja, razvoju veština za tržište rada, kao i podizanju građanskih kompetencija za bolje učešće u zajednici i društvu.

Tokom ove sesije, predstavnici Omladinskih centara su predstavili svoje aktivnosti, podelivši sa prisutnima iskustva, dostignuća i izazove sa kojima se suočavaju. Poseban akcenat stavljen je na finansijske izazove koji otežavaju funkcionisanje ovih centara, kao i na potrebu veće podrške državnih institucija.

Preporuke koje proizilaze iz ove radionice uključuju potrebu za održivijim razvojem i dugoročnim programima kako bi se obezbedila stabilnost ovih omladinskih centara.

Predstavnici DVV International – g. Lichtenberg i g. Alija, objasnili su mogućnosti podrške DVV International na Kosovu za pokretanje programa za OO u okviru ovih Omladinskih centara. DVV International planira da u narednoj trogodišnjoj fazi 2025-2027. otvori najmanje dva nova holistička centra za OO, koji će moći da budu pokrenuti u okviru objekata ovih Omladinskih centara.

Na kraju ove radionice, DVV International je obećao svim prisutnima da će im biti poslani formulari koje je pripremio DVV International da apliciraju za tehničku i stručnu podršku DVV International, za Omladinske centre koji će biti zainteresovani za pokretanje edukativno-obrazovnih centara i programa za odrasle, u okviru svojih Omladinskih centara.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.