Radionica “Prezentacija nacrta kratkoročnog (modularnog) programa za informacione tehnologije i komunikacije – IT”

DVV International na Kosovu je 8. decembra 2023. godine u saradnji sa APOOOO organizovao radionicu „Prezentacija nacrta kratkoročnog (modularnog) programa obrazovanja odraslih za informacione tehnologije i komunikacije (IKT)“. Na radionici je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika Agencije za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, i osposobljavanje odraslih (APOOOO) kao i direktori/ce škola/centra kompetencija.

DVV International na Kosovu je 8. decembra 2023. godine u saradnji sa APOOOO organizovao radionicu „Prezentacija nacrta kratkoročnog (modularnog) programa obrazovanja odraslih za informacione tehnologije i komunikacije (IKT)“. Na radionici je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika Agencije za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, i osposobljavanje odraslih (APOOOO) kao i direktori/ce škola/centra kompetencija.

Gđa. Fikrije Zymberi v.d. generalnog direktora APOOOO-a i rukovodilac Međunarodne organizacije DVV na Kosovu, g. Ramadan Alija, imali su uvodnu reč tokom ove radionice.

U svojoj uvodnoj reči, gđa. Zymberi je istakla važnost integracije i razvoja kratkoročnih kurseva za odrasle u IKT. Prema njenim rečima, ovi kursevi bi uticali na dalji razvoj obrazovanja odraslih na Kosovu. U međuvremenu, direktor Međunarodne organizacije DVV na Kosovu, Ramadan Alija, upoznao je prisutne sa aktivnostima i rezultatima postignutim u saradnji sa APOOOO za period od 2021. do 2023. godine.

Prema njegovim rečima, DVV international je podržao uspostavljanje neformalne mreže Adult Learning and Education Network in Kosovo – ALE NK, u okviru koje je članica i mreža APOOOO. U nastavku, g. Alija je naglasio da su tokom 2021. godine razvijeni standardi zanimanja za 5. nivo kvalifikacija zanimanja: automehaničar, obrađivač metala, krojač, centralno grejanje i klimatizacija i IT i marketing. Dok 2022. godinu karakteriše izrada Programa elektroinstalacija, građevinarstva/zidarstva i nacrta kratkoročnog (modularnog) programa obrazovanja odraslih iz oblasti IKT, koji će danas predstaviti g. Muzafer Ademaj i g. Enes Vezaj. Nakon uvodnog izlaganja g. Alije, sažetak nacrta za IKT su predstavili g. Muzafer Ademaj i g. Enes Vezaj. Tokom prezentacije kratkoročnog modularnog programa za IKT, od strane eksperata g. Ademaja i g. Vezaja, navedeno je da program obuhvata 6 modula, ukupno 320 časova, i planirano je da ovim modulima kandidat stekne sposobnost za instaliranje ulazno-izlaznih uređaja, drugih delova kao i njihovu konfiguraciju, instaliranje i konfiguraciju operativnog sistema, instaliranje i konfiguraciju aplikacija i druge veštine.

Ovi moduli uključuju: opis modula, naslov i šifru, svrhu, trajanje modula, kredite modula i preporučene kriterijume.

Nakon izlaganja ovog materijala, dato je nekoliko preporuka, kao što su: jasnoća po pitanju modularne sertifikacije, odnosno definisati i precizirati način sertifikacije ovih programa, odobriti sertifikate od strane MONTI-a kako bi podučavanje bilo jasnije u vidu kratkih modularnih kurseva i u skladu sa uredbom o obrazovanju odraslih. Druga preporuka je bila da se utvrde finansijski troškovi za duge i kratke kurseve. Ovi zahtevi će biti predstavljeni MONTI, kako bi se omogućio nastavak uspešne implementacije ovih programa.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.