Մեծահասակների կրթության կենտրոններ

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը խթանում է մեծահասակների կրթությունը և ցկյանս ուսումնառությունը երեք մակարդակներում՝ մակրո, մեզո և միկրո։ 

Մակրո հարթակում ջանքերն ուղղված են մեծահասակների կրթությունը համապատասխան կրթական քաղաքականության և ռազմավարության մեջ ներառելուն։ Մեզո մակարդակում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը համագործակցում է մեծահասակների կրթության ոլորտի ցանցային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև վերապատրաստումների, ուսուցողական այցելությունների և մի շարք այլ միջամտությունների գործիքակազմի միջոցով աջակցում է մեծահասակների կրթությամբ զբաղվողներիկարողությունների զարգացմանը։ 

Դի-Վի-Վի Հայաստանի գործունեության ևս մի կարևոր բաղադրիչ է մեծահասակների կրթության կենտրոնների հիմնումը միկրո մակարդակում։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը Հայաստանում հիմնադրել է այսպիսի 3 կենտրոն, որոնցից ներկայումս գործում են 2-ը։ 

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոն

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը հիմնադրվել է 2005 թվականին Շիրակի թեմի նախաձեռնությամբ և Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական Կլոր սեղան հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությամբ։ Կենտրոնն իր աշխատանքները սկսել է որպես Գյումրու կարիքավոր բնակչությանը և հատկապես երեխաներին սոցիալական և կրթական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն։ Զարգանալով և ընդլայնվելով՝ Կենտրոնի գործառույթներին ու ծրագրերին ավելացան նոր բաղադրիչներ` սոցիալական աջակցություն, ցերեկային խնամք,  սոցիալական ձեռներեցություն, երիտասարդական և տարեցների ակումբ, կամավորական աշխատանքի հնարավորություն, գրադարանը, հոգևոր և հոգեկան խորհրդատվություն և այլն։ Կենտրոնի շահառուները սոցիալապես անապահով մարդիկ են, այդ թվում` հաշմանդամություն ունեցող անձինք և գործազուրկ մեծահասակներ, երեխաներ, միայնակ կանայք, երիտասարդներ և մեծահասակներ։  

2007 թվականին Սոցիալ կրթական կենտրոնը սկսել է համագործակցել Դի-Վի-Վի Ինթերնեշնալի հետ՝ վերածվելով մարզում մեծահասակների կրթության ծառայությունների  տրամադրողի։ Այս տարիների ընթացքում Կենտրոնն իրականացրել է բազմաթիվ վերապատրաստումներ միտված աշխատաշուկայում պահանջված հմտությունների դասվանդմանը, այդ թվում՝ վարսահարդարում, կարուձև, խոհարարություն, կահույքագործություն և ատաղծագործություն, շինարարություն, կոսմետոլոգիա, բիզնես հաղորդակցություն, համակարգչային հաշվապահություն, գործավարական աշխատանք և այլն։ 

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի աջակցությամբ հիմնադրվել է կահույքագործական արտադրամաս, մասամբ կահավորվել են կարի արհեստանոցն ու խոհանոցը։ Շուրջ 650 գործազուրկ կին և տղամարդ (18-56 տարեկան) վերապատրաստվել են Կենտրոնում և առնվազն 20%-ը աշխատանք է գտել կամ դարձել է ինքնազբաղ՝ բարելավելով իր կյանքի որակը։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը աջակցել է Սոցիալ-կրթական կենտրոնին նաև գերմանական գործընկերների հետ կապերի և փոխանակումների հաստատման միջոցով, այդ թվում․

  • Ուսուցողական այց Սաքսոնիա-Անհալթ 2010-ին,
  • Վիլհելմսհաֆեն բարձրագույն դպրոցի հետ գործընկերային հարաբերությունների հաստատում 2013-ին,
  • Միքայել եպս․ Աջապահյանի գլխվորած պատվիրակության այց Վիլհելմսհաֆեն 2014-ին, 
  • «Հայկական օրեր Վիլհելմսհաֆենում» մշակութային շաբաթ 2015-ին,
  • Սաքսոնիա-Անհալթի մշակույթի և կրթության նախարարի այցը Սոցիալ-կրթական կենտրոն 2017-ին։ 

Իր գործունեությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար Սոցիալ-կրթական կենտրոնը համագորածակցում է մի շարք տեղական պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ։ Զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրու Տարածքային զբաղվածության կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում Կենտրոնում վերապատրաստված անձինք հետագայում ստանում են գործակալության աջակցությունը  իրենց սեփական բիզնեսը հիմնելու կամ աշխատանք գտնելու գործում։ Կենտրոնը նաև համագործակցում է փոքր և միջին տեղական ձեռնարկությունների հետ՝ նրանց հրավիրելով վերապատրաստումների ավարտական միջոցառումներին, որտեղ ձեռներեցները հաղորդակցվում են վերպատրաստված անձանց հետ։

Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն

Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոնը հիմնադրվել է 2013 թվականին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքում։ Նոր գործըկեր ընտրելու նպատակով Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը հայտարարել էր բաց կարգով դիմումների հավաքագրում Արարատի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում և Սիսիանի քաղաքապետարանն նոր կենտրոնի ստեղծման համար ընտրվել էր որպես լավագույն հնարավոր գործընկեր ։ 2013 թվականի մարտին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի և Սիսիանի քաղաքապետարանի միջև կնքված հուշագրով նախատեսվում էր, որ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը կֆինանսավորի Սիսիանի Մեծահասակների կրթության կենտրոնի աշխատանքը, իսկ քաղաքապետարանը կտրամադրի Կենտրոնի գործունեության համար անհրաժեշտ գրասենյակային տարածքը։ Ի հավելումն, քաղաքապետարանը պարտավորություն ստանձնեց հիմնել Կենտրոնի գույքի և ակտիվների համար պատասխանատու հիմնադրամ և իրականացնել հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր գործողությունները։   

2013թ․ գարուն-ամռանը Կենտրոնը վերանորոգվել և կահավորվել է, իսկ սեպտեմբերի 24-ին պաշտոնապես բացել է իր դռները։ Բացումից անմիջապես հետո սկսվել է դասավանդողների հավաքագրումն ու վերապատրաստումը։ Ընտրված 10 թեկնածուներն ու Կենտրոնի աշխատակազմը մասնակցել են երեքշաբաթյա անդրագոգիայի սեմինարի, որը վարել են Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգայի փորձագետները։ Դասավանդողների վերապատրաստման մասնակիցներից 9-ը հետագայում աշխատանքի անցան Կենտրոնում։ 

Վերջին չորսուկես տարում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ամենամյա աջակցություն է ցուցաբերել Սիսիանի Մեծահասակների կրթության կենտրոնին ուսուցողական ծրագրերի կյանքի կոչման և որոշ վարչական ծախսեր հոգալու համար։ Սիսիանի քաղաքապետարանը նույնպես իր ֆինանսական աջակցությունն է ցուցաբերում Կենտրոնի կրթական ծրագրերի իրականացմանը։ Կենտրոնն իր հերթին շահառուներին առաջարկում է ֆինանսական արդյունավետ մոդել, ըստ որի ուսումնառուները նույնպես համաֆինանսավորում եմ ուսուցման ծախսերը՝ վճարելով տարեկան 15 եվրո և հնարավորություն ստանալով մասնակցել Կենտրոնի կողմից մատուցվող վերապատրաստման բոլոր ծրագրերին։ 

Կենտրոնի նպատակն է նոր հմտություններ, ունակություններ և կարողություն ձեռք բերել ցանկացող բոլոր շահառուներին  ապահովել մատչելի և արդյունավետ կրթական ծառայություններով։ Կենտրոնը միակն է մարզում, որ մեծահասակների կրթության համայնքային ծառայություն է մատուցում՝ առաջարկելով լեզվի դասընթացներ, համակարգչային հմտություններ և ծրագրավորում, հաշվապահական հաշվառում և գործավարություն, վարսահարդարում, ձեռագործություն և այլն։ 

Վերջին 4 տարում կենտրոնի շահառու կանանց և տղամարդկանց թիվը հատել է 650-ը (18-56 տարեկան), որոնցից առնվազն 40%-ը աշխատանք է գտել կամ դարձել է ինքնազբաղ՝ բարելավելով իր կյանքի որակը։

Համայնքների խոշորացման ծրագրով 2017թ․Սիսիանին են միացել 30 գյուղական բնակավայրեր։ Կենտրոնը ներկայումս մոտեցումներ է մշակում  այս համայքների կարիքներին համապատասխան ծրագրերի դիվերսիֆիկացման և նոր ծրագրեր առաջարկելու ուղղությամբ։  

Dilijan Community Center

Dilijan Community Center, a project of “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, was created on the basis of the Dilijan Youth Center, founded in 2014 by the philanthropists Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend. It started as a platform to engage students from UWC Dilijan College with the youth in Dilijan.

Over the years Dilijan Youth Center expanded  the scope of its activities- implemented numerous educational and leisure programs, capacity building trainings and cultural events- all by the community for the community and turned into Dilijan Community Center. As a result of the hard work over these years Dilijan Community Center (DCC) has become the pulsing heart of community activities for Dilijan.

In June 2020 Dilijan Community Center was registered as a separate legal entity: “Dilijan Community Center” NGO. The founding members of the NGO are: “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, IDeA Foundation, UWC Dilijan International school.

In July 2020 Dilijan Community Center joined the NETWORK OF ADULTS EDUCATION CENTERS, developed by “DVV International in Armenia”.

Thanks to this cooperation, between the months of August and November, DCC implemented the “Accelerate Communities” program, which aimed at developing the necessary soft skills, creative thinking and lifelong learning among the unemployed in the Dilijan community, for them to be more competitive in the labor market and to develop and implement their own business ideas.

In January 2021, DCC became the 4th Center adopted by “DVV International in Armenia” expressing its readiness to contribute to the non-formal education of adults. DCC shares “DVV International in Armenia”’s conviction that non-formal education of adults encourages their participation in cultural, social and economic processes, as well as in sustainable development and poverty reduction programs.

Dilijan Community Center focus on: 

1. Non-formal education

Since 2014, the Center has been implementing various courses promoting non-formal education through the method of project-based learning, which enables students to equally develop professional knowledge, gain new skills, experience and opportunity to apply them in practice. The center, encouraging lifelong learning, offers professional development courses, professional orientation programs, capacity building courses, information sessions, master classes, vocational courses, community initiatives, and more.

2. Community Empowerment

The basis of the community empowerment strategic direction is the volunteer movement that has been an essential part of DCC’s initiatives for many years. The center provides the members of the movement with opportunities to discover their own abilities and interests, participate in international short-term and long-term educational programs, gain experience in various fields and contribute to the development of their own community, thus investing in the formation of a knowledge-based community.

3. Culture

Culture Since 2014, the children and teenagers of Dilijan have the opportunity to develop aesthetic taste and education through a number of art directions: choral art, theater, dance and painting. Thus, the Center applies a holistic approach of child development.

4. Recreation

The center promotes a healthy lifestyle among the community residents. In cooperation with UWC Dilijan, DCC provides the community with access to modern sports facilities and equipment. At the same time, the Center implements educational and entertainment programs that promote a healthy lifestyle.

Dilijan Community Center

Dilijan Community Center, a project of “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, was created on the basis of the Dilijan Youth Center, founded in 2014 by the philanthropists Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend. It started as a platform to engage students from UWC Dilijan College with the youth in Dilijan.

Over the years Dilijan Youth Center expanded  the scope of its activities- implemented numerous educational and leisure programs, capacity building trainings and cultural events- all by the community for the community and turned into Dilijan Community Center. As a result of the hard work over these years Dilijan Community Center (DCC) has become the pulsing heart of community activities for Dilijan.

In June 2020 Dilijan Community Center was registered as a separate legal entity: “Dilijan Community Center” NGO. The founding members of the NGO are: “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, IDeA Foundation, UWC Dilijan International school.

In July 2020 Dilijan Community Center joined the NETWORK OF ADULTS EDUCATION CENTERS, developed by “DVV International in Armenia”.

Thanks to this cooperation, between the months of August and November, DCC implemented the “Accelerate Communities” program, which aimed at developing the necessary soft skills, creative thinking and lifelong learning among the unemployed in the Dilijan community, for them to be more competitive in the labor market and to develop and implement their own business ideas.

In January 2021, DCC became the 4th Center adopted by “DVV International in Armenia” expressing its readiness to contribute to the non-formal education of adults. DCC shares “DVV International in Armenia”’s conviction that non-formal education of adults encourages their participation in cultural, social and economic processes, as well as in sustainable development and poverty reduction programs.

Dilijan Community Center focus on: 

1. Non-formal education

Since 2014, the Center has been implementing various courses promoting non-formal education through the method of project-based learning, which enables students to equally develop professional knowledge, gain new skills, experience and opportunity to apply them in practice. The center, encouraging lifelong learning, offers professional development courses, professional orientation programs, capacity building courses, information sessions, master classes, vocational courses, community initiatives, and more.

2. Community Empowerment

The basis of the community empowerment strategic direction is the volunteer movement that has been an essential part of DCC’s initiatives for many years. The center provides the members of the movement with opportunities to discover their own abilities and interests, participate in international short-term and long-term educational programs, gain experience in various fields and contribute to the development of their own community, thus investing in the formation of a knowledge-based community.

3. Culture

Culture Since 2014, the children and teenagers of Dilijan have the opportunity to develop aesthetic taste and education through a number of art directions: choral art, theater, dance and painting. Thus, the Center applies a holistic approach of child development.

4. Recreation

The center promotes a healthy lifestyle among the community residents. In cooperation with UWC Dilijan, DCC provides the community with access to modern sports facilities and equipment. At the same time, the Center implements educational and entertainment programs that promote a healthy lifestyle.

Dilijan Community Center

Dilijan Community Center, a project of “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, was created on the basis of the Dilijan Youth Center, founded in 2014 by the philanthropists Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend. It started as a platform to engage students from UWC Dilijan College with the youth in Dilijan.

Over the years Dilijan Youth Center expanded  the scope of its activities- implemented numerous educational and leisure programs, capacity building trainings and cultural events- all by the community for the community and turned into Dilijan Community Center. As a result of the hard work over these years Dilijan Community Center (DCC) has become the pulsing heart of community activities for Dilijan.

In June 2020 Dilijan Community Center was registered as a separate legal entity: “Dilijan Community Center” NGO. The founding members of the NGO are: “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, IDeA Foundation, UWC Dilijan International school.

In July 2020 Dilijan Community Center joined the NETWORK OF ADULTS EDUCATION CENTERS, developed by “DVV International in Armenia”.

Thanks to this cooperation, between the months of August and November, DCC implemented the “Accelerate Communities” program, which aimed at developing the necessary soft skills, creative thinking and lifelong learning among the unemployed in the Dilijan community, for them to be more competitive in the labor market and to develop and implement their own business ideas.

In January 2021, DCC became the 4th Center adopted by “DVV International in Armenia” expressing its readiness to contribute to the non-formal education of adults. DCC shares “DVV International in Armenia”’s conviction that non-formal education of adults encourages their participation in cultural, social and economic processes, as well as in sustainable development and poverty reduction programs.

Dilijan Community Center

Dilijan Community Center, a project of “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, was created on the basis of the Dilijan Youth Center, founded in 2014 by the philanthropists Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend. It started as a platform to engage students from UWC Dilijan College with the youth in Dilijan.

Over the years Dilijan Youth Center expanded  the scope of its activities- implemented numerous educational and leisure programs, capacity building trainings and cultural events- all by the community for the community and turned into Dilijan Community Center. As a result of the hard work over these years Dilijan Community Center (DCC) has become the pulsing heart of community activities for Dilijan.

In June 2020 Dilijan Community Center was registered as a separate legal entity: “Dilijan Community Center” NGO. The founding members of the NGO are: “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, IDeA Foundation, UWC Dilijan International school.

In July 2020 Dilijan Community Center joined the NETWORK OF ADULTS EDUCATION CENTERS, developed by “DVV International in Armenia”.

Thanks to this cooperation, between the months of August and November, DCC implemented the “Accelerate Communities” program, which aimed at developing the necessary soft skills, creative thinking and lifelong learning among the unemployed in the Dilijan community, for them to be more competitive in the labor market and to develop and implement their own business ideas.

In January 2021, DCC became the 4th Center adopted by “DVV International in Armenia” expressing its readiness to contribute to the non-formal education of adults. DCC shares “DVV International in Armenia”’s conviction that non-formal education of adults encourages their participation in cultural, social and economic processes, as well as in sustainable development and poverty reduction programs.

Dilijan Community Center

Dilijan Community Center, a project of “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, was created on the basis of the Dilijan Youth Center, founded in 2014 by the philanthropists Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend. It started as a platform to engage students from UWC Dilijan College with the youth in Dilijan.

Over the years Dilijan Youth Center expanded  the scope of its activities- implemented numerous educational and leisure programs, capacity building trainings and cultural events- all by the community for the community and turned into Dilijan Community Center. As a result of the hard work over these years Dilijan Community Center (DCC) has become the pulsing heart of community activities for Dilijan.

In June 2020 Dilijan Community Center was registered as a separate legal entity: “Dilijan Community Center” NGO. The founding members of the NGO are: “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, IDeA Foundation, UWC Dilijan International school.

In July 2020 Dilijan Community Center joined the NETWORK OF ADULTS EDUCATION CENTERS, developed by “DVV International in Armenia”.

Thanks to this cooperation, between the months of August and November, DCC implemented the “Accelerate Communities” program, which aimed at developing the necessary soft skills, creative thinking and lifelong learning among the unemployed in the Dilijan community, for them to be more competitive in the labor market and to develop and implement their own business ideas.

In January 2021, DCC became the 4th Center adopted by “DVV International in Armenia” expressing its readiness to contribute to the non-formal education of adults. DCC shares “DVV International in Armenia”’s conviction that non-formal education of adults encourages their participation in cultural, social and economic processes, as well as in sustainable development and poverty reduction programs.

Dilijan Community Center

Dilijan Community Center, a project of “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, was created on the basis of the Dilijan Youth Center, founded in 2014 by the philanthropists Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend. It started as a platform to engage students from UWC Dilijan College with the youth in Dilijan.

Over the years Dilijan Youth Center expanded  the scope of its activities- implemented numerous educational and leisure programs, capacity building trainings and cultural events- all by the community for the community and turned into Dilijan Community Center. As a result of the hard work over these years Dilijan Community Center (DCC) has become the pulsing heart of community activities for Dilijan.

In June 2020 Dilijan Community Center was registered as a separate legal entity: “Dilijan Community Center” NGO. The founding members of the NGO are: “Scholae Mundi Armenia” Charity Foundation, IDeA Foundation, UWC Dilijan International school.

In July 2020 Dilijan Community Center joined the NETWORK OF ADULTS EDUCATION CENTERS, developed by “DVV International in Armenia”.

Thanks to this cooperation, between the months of August and November, DCC implemented the “Accelerate Communities” program, which aimed at developing the necessary soft skills, creative thinking and lifelong learning among the unemployed in the Dilijan community, for them to be more competitive in the labor market and to develop and implement their own business ideas.

In January 2021, DCC became the 4th Center adopted by “DVV International in Armenia” expressing its readiness to contribute to the non-formal education of adults. DCC shares “DVV International in Armenia”’s conviction that non-formal education of adults encourages their participation in cultural, social and economic processes, as well as in sustainable development and poverty reduction programs.

Martuni Women's Community Council

Martuni Women's Community Council (MWCC) is one of the leading non-governmental organizations in Gegharkunik marz, that aims to facilitate the efficient solution of economic, social and cultural problems of the communities, by stressing the importance of direct involvement of population in this process. The organization mainly operates in health, environmental protection, social and community development spheres. Due to the efforts of the council health clinics and kindergartens were built in Gegharkunik marz, a social enterprise was established, where exceptionally people with disabilities work. The organization is the author of 6 draft decisions that were adopted by the Gegharkunik Community Council and Martuni Mayor’s Office. MWCC assists the community residents to become secure and safe citizens. Provided Services Trainings on: Community mobilization; Advocacy; Strategic Planning; Health eduction for community Events: Organizing events; Conference facilities with equipment; Organizing national holidays and traditional fests Production: Sewing (knitted wear, bed linen, individual orders, embroidery); Color printing (business cards, booklets, posters, printing on various items).

Մարտունու կանանց համայնքային կենտրոն

Martuni Women's Community Council (MWCC) is one of the leading non-governmental organizations in Gegharkunik marz, that aims to facilitate the efficient solution of economic, social and cultural problems of the communities, by stressing the importance of direct involvement of population in this process. The organization mainly operates in health, environmental protection, social and community development spheres. Due to the efforts of the council health clinics and kindergartens were built in Gegharkunik marz, a social enterprise was established, where exceptionally people with disabilities work. The organization is the author of 6 draft decisions that were adopted by the Gegharkunik Community Council and Martuni Mayor’s Office. MWCC assists the community residents to become secure and safe citizens. Provided Services Trainings on: Community mobilization; Advocacy; Strategic Planning; Health eduction for community Events: Organizing events; Conference facilities with equipment; Organizing national holidays and traditional fests Production: Sewing (knitted wear, bed linen, individual orders, embroidery); Color printing (business cards, booklets, posters, printing on various items).

Մեծահասակների կրթության կենտրոններ

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը խթանում է մեծահասակների կրթությունը և ցկյանս ուսումնառությունը երեք մակարդակներում՝ մակրո, մեզո և միկրո։ 

Մակրո հարթակում ջանքերն ուղղված են մեծահասակների կրթությունը համապատասխան կրթական քաղաքականության և ռազմավարության մեջ ներառելուն։ Մեզո մակարդակում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը համագործակցում է մեծահասակների կրթության ոլորտի ցանցային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև վերապատրաստումների, ուսուցողական այցելությունների և մի շարք այլ միջամտությունների գործիքակազմի միջոցով աջակցում է մեծահասակների կրթությամբ զբաղվողներիկարողությունների զարգացմանը։ 

Դի-Վի-Վի Հայաստանի գործունեության ևս մի կարևոր բաղադրիչ է  նաև մեծահասակների կրթության կենտրոնների հիմնումը միկրո մակարդակում։ 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։