Մեծահասակների կրթության կենտրոններ

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը խթանում է մեծահասակների կրթությունը և ցկյանս ուսումնառությունը երեք մակարդակներում՝ մակրո, մեզո և միկրո։ 

Մակրո հարթակում ջանքերն ուղղված են մեծահասակների կրթությունը համապատասխան կրթական քաղաքականության և ռազմավարության մեջ ներառելուն։ Մեզո մակարդակում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը համագործակցում է մեծահասակների կրթության ոլորտի ցանցային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև վերապատրաստումների, ուսուցողական այցելությունների և մի շարք այլ միջամտությունների գործիքակազմի միջոցով աջակցում է մեծահասակների կրթությամբ զբաղվողներիկարողությունների զարգացմանը։ 

Դի-Վի-Վի Հայաստանի գործունեության ևս մի կարևոր բաղադրիչ է  նաև մեծահասակների կրթության կենտրոնների հիմնումը միկրո մակարդակում։ 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։