Թանգարանային կրթություն

2002թ-ին իր հիմնադրումից ի վեր Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալն աշխատում է թանգարանային կրթության ոլորտում։ Հայաստանյան թանգարաններում կրթական ծրագրերի զարգացումն ու բազմազանությունն ապահովելու համար, ինչպես նաև որպես ցկյանս ուսումնառության միջոց և միջավայր դրանց կարևորությունը ընդգծելով, Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը համագործակցում է Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի հետ (հիմնված 2003թ) և ուղղակիորեն հայաստանյան թանգարանների հետ։ 

2009թ․ Լոռու և Շիրակի մարզերի 10 թանգարաններ մասնակցել  էին A MUSE-ALL (ծրագրի ամբողջական անունն է Beyond Boredom, Dust and Decay-Museums as Life Long Learning Spaces for intercultural Dialogue (Ձանձրույթից, փոշուց և քայքայումից անդին․թանգարնները որպես միջմշակութային երկխոսության ցկյանս ուսումնառության տարածք)) տարածաշրջանային ծրագրին։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվում էր ԵՄ-ի, Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության կողմից և իրականացվում էր Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի և իր գործընկերների կողմից Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում և Ռուսաստանում։ Ծրագրի նպատակն էր նշված չորս պետությունների միջև միջմշակութային երկխոսության, մշակութային և էթնիկ բազմազանության խթանումը, ինչպես նաև թանգարաններում սոցիալական ներգրավմանն աջակցությունը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների շարքում են 

 • Մասնակից թանգարանների կարիքների գնահատում
 • Դասավանդողների վերապատրաստում Գերմանիայում 
 • Սեմինարներ և աշխատաժողովներ «Թանգարանները որպես կրթական տարածք», «Միջմշակութային երկխոսություն», «Դրամաշնորհների դիմումների կազմում», «Կիրառական կրթական ծրագրեր» թեմաներով, ինչպես նաև ուսումնական այցեր Գերմանիա  
 • «Թանգարանային գիշեր» միջոցառմանը մարզային թանգարանների մասնակցություն
 • Երաժշտական փառատոններ և այլ նախաձեռնություններ

Թանգարանների հետ աշխատանքի ինստիտուցիոնալացման և մեծահասակների կրթության ծրագրերն էլ ավելի թիրախավորելու նպատակով Դի-Վի-Վի Հայաստանը իր գործընկերներ Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի և Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի հետ մեկտեղ 2014թ․ հիմնեց Թանգարանային կրթության կենտրոնը։ Կենտրոնի հիմնական գործառույթներն են՝

 • Աջակցություն կրթական ծրագրերի զարգացմանն ու ներդրմանը հայաստանյան թանգարաններում և նպաստել թանգարաններում այլընտրանքային կրթական տարածքի ձևավորմանը։ 
 • Թանգարայնների աշխատակիցների կարողությունների զարգացում վերապատրաստումների, սեմինարների, փոխայցելությունների, ինչպես նաև տեխնիկական խորհրդատվության և թանգարանային կրթության բազմաթիվ ասպեկտներին վերաբերող մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակման միջոցով։
 • Աջակցություն լավագույն թանգարանային կրթության ծրագրերի և մեթոդների տարածմանը և տեղայնացմանը:

Վերջին 3 տարում Թանգարանային կրթության կենտրոնի ձեռնարկած ծրագրերի շրջանակներում 125 թանգարանի աշխատակից մասնակցել է վերապատրաստման դասըթացների հետևյալ թեմաներով՝

 • Կրթական ծրագրերի կազմակերպում թանգարաններում Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի հետ 
 • Մեդիան և թանգարնները Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ 
 • Թանգարանային մարքեթինգին ռազմավարություններ եւ պրակտիկա ԻԿՕՄ Հայաստանի և ԻԿՕՄ-ի մարքեթինգի և PR-ի միջազգային հանձնաժողովի հետ 
 • Ուսուցում, կրթություն եւ թանգարաններ, ԹԿԿ, Մանչեսթերի պատկերասրահի և Բրիտանական թանգարանի միջազգային ուսուցման ծրագրի հետ
 • Ներառական կրթությունը թանգարաններում․ թանգարաններ առանց խոչընդոտների դասընթաց լեհ ներառական կրթության փորձագետ Մարեկ Յակուբովսկու հետ 

Ի հավելումն վերապատրաստումներին և աշխատաժողովներին` ԹԿԿ-ը մարզային թանգարաններին տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերում այցելությունների, սարքավորումների և կահավորման  տրամադրման, ինչպես նաև հետևողական խորհրդատվության միջոցով։ Կրթական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը խթանելու համար ԹԿԿ-ն հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույցթներ և մրցանակներ։ Այսպես` 2016 թվականին հայտարարվել էր «Լավագույն թանգարանային կրթական ծրագիր» մրցանակաբաշխությունը, որտեղ հաղթող են ճանաչվել 3 թանգարան, իսկ ևս 6-ը ստացել խրախուսական մրցանակներ։ 2017-ին կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար 9 թանգարաններ ստացել են դրամաշնորհներ։ Առաջարկված ծրագրերը ներառում էին փերֆորմանսներ մեծահասակների համար, նոր կրթական էքսկուրսիաների մշակում, ուսուցման տարածքի ստեղծում և այլն։

2017-ին կազմակերպվեց Երևանի և մարզային թանգարանների 11 աշխատակցի ուսուցողական այց Գերմանիա, որի արդյունքում ներգրավված թանգարանները հարստացան նոր գաղափարներով և ծրագրերով։

Թանգարանային կրթության կենտրոնի ևս մի ձեռքբերում ենք համարում Եվրոպական թանգարանների ցանցի (NEMO) հետ համագործակցության հաստատումը, թանգարաններում ուսուցման մեթոդական ձեռնարկի ստեղծումն ու հրատարակումը:

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։