Մեծահասակների հզորացում մեդիագրագիտությամբ 2.0

2022 թվականի հունիս-դեկտեմբեր ամիսներին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը իր գործընկեր Հանրային լրագրության ակումբի հետ համագործակցությամբ կիրականացնի «Մեծահասակների հզորացում մեդիագրագիտությամբ 2.0» ծրագրի երկրորդ փուլը, որի առաջին մասը իրականացվել է 2021թ.-ին։ «Մեծահասակների հզորացում մեդիագրագիտությամբ» ծրագրի երկու փուլեը ֆինանսավորվում են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն կողմից:

Ծրագրի նպատակն է նպաստել տեղեկատվական/մեդիագրագետ հասարակության ձևավորմանը և նվազագույնի հասցնել մեդիայի բացասական ազդեցությունները Հայաստանի խոցելի մեծահասակների վրա, որոնք առաջանում են ապատեղեկատվության, սխալ, թերի տեղեկատվության հետևանքով։

Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներն են՝

  • Թիրախային խմբի կարիքների խորը գնահատում:
  • Մեդիագրագիտության իրազեկվածության և կրթության բարելավում նորարարական ռեսուրսների օգտագործմամբ։ Այս բաղադրիչը ներառում է դասընթացներ մեդիագրագիտության դասընթացավարների  և շահառու խմբերի համար, աշխատաժողովներ ուսուցիչների և համալսարանական դասախոսների մասնակցությամբ, շահառու խմբերի համար դասընթացներ, ինչպես նաև մեդիագրագիտության լրացուցիչ ռեսուրսների մշակում (Խաչբառների շարք, «ՄեդիաԳիտակ» սեղանի խաղի վերատպում և այլն):
  • Փաստերի ստուգում և արդյունքների հանրայնացում Ինֆոդեմիա առցանց ծրագրի միջոցով:
  • Փորձի փոխանակում Հայասատանի և Գերմանիայի մեդագրագիտության բնագավառի համայնքի տարբեր դերակատարների միջև:

 

Ծրագրի շահակից և շահառու խմբեր.

Մինչև 1500 մեծահասակներ (որից 250-ը՝ ուղղակի շահառուներ) կբարելավեն իրենց մեդիագրագիտության հմտությունները և քննադատական մտածողությունը՝ այդպիսով դառնալով ավելի ակտիվ քաղաքացիներ։ Շահառուների երեք հիմնական խմբերը կներառեն.

  • 34-65 տարեկան մեծահասակներ (ինչպիսիք են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, ծնողները, կանայք, տեղահանվածները, 7 համայնքներում և Երևանում վերապատրաստումների միջոցով):
  • 18-25 տարեկան երիտասարդներ (զորացրվածներ, պատերազմից տուժածներ, Արցախից տեղահանվածներ, 7 համայնքներում և Երևանում վերապատրաստումների միջոցով):
  • Ուսուցիչներ և համալսարանների պրոֆեսորադասախոսական կազմի երիտասարդ ներկայացուցիչներ, որոնք կներգրավվեն ծրագրի շրջանակներում մշակված մեդիագրագիտության ռեսուրսների օգտագործման աշխատաժողովներում:
  • Լայն հասարակություն, որը Ինֆոդեմիա ծրագրի միջոցով ավելի լավ կհասկանա մեդիաբովանդակությունը, ապատեղեկատվությունը և մեդիա մանիպուլացիաները։

Իրականացնող, գործընկեր կազմակերպություններ՝ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրային լրագրության ակումբ

Ծրագրի աջակից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

Ծրագրի ժամկետներ՝ 2022 թ․ հունիս – 2022 թ․ դեկտեմբեր 

Մեծահասակների հզորացում մեդիագրագիտությամբ

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել մեդիագրագետ հասարակություն և նվազագույնի հասցնել ապատեղեկատվության պատճառած վնասը մեծահասակների շրջանում` մեդիակրթության, իրազեկվածության բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցով:

Տարբեր գործողությունների միջոցով ծրագիրը կնպաստի Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի 35-65 տարեկան մեծահասակների մեդիագրագիտության բարձրացմանը: Ծրագրի թիրախային խմբի ընտրությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ երիտասարդները հակված են ունենալ մեդիագրագիտության ավելի բարձր մակարդակ և ավելի շատ հնարավորություններ են ստանում կատարելագործելու իրենց հմտությունները, քան մեծահասակները:

Ծրագրի թիրախային խմբում նաև այն մարդիկ են, ովքեր հասարակության մեջ իրենց սոցիալական անապահով դիրքի պատճառով ունեն միայն սահմանափակ հասանելիություն արժանահավատ նորություններին, նորությունների վերլուծությանը: Արդյունքում, նրանք չեն կարողանում ընկալել տեղական և համաշխարհային իրադարձություններն ու զարգացումներն ամբողջությամբ և իրենց բարդությամբ, ինչը, խոցելի է դարձնում նրանց՝ ապատեղեկատվության տարածման համատեքսոոմ։ 

Ծրագրի շրջանակումարդյունքում կվերապատրաստվեն ավելի քան 150 մեծահասակներ Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերից , իսկ շուրջ 650-ը հասանելիություն կունենան հանրային միջոցառումներին, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակում ստեղծված մեդիագրագիտության կարողություններին խթանող ռեսուրսներին: 

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը, որպես ծրագիրն իրականացնող կազմակերպություն պատասխանատու է ծրագրի կրթական և իրազեկման միջոցառումներն իրականացնելու և մեծահասակների մեդիագրագիտության կարիքների գնահատման համար։ 

ՀԼԱ-ն, որպես ծրագրի գործընկեր պատասխանատու է հետևյալի համար՝ մեդիագրագիտության կրթական գործիքների մշակում (սեղանի խաղ, իրազեկման տեսահոլովակներ, տպագրական նյութեր), կրթական և իրազեկման միջոցառումների իրականացում, իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջամտություններ (փաստերի ստուգման նյութերի հրապարակում, մեդիագրագիտության մարզային միջոցառումներում և հանրային քննարկումներ): 

Իրականացնող, գործընկեր կազմակերպություններ՝ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակ, Հանրային լրագրության ակումբ

Ծրագրի աջակից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

Ծրագրի ժամկետներ՝ 2021 թ․ մայիս – 2021 թ․ դեկտեմբեր 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։