PEACE: Տեղահանված և տեղական բնակչության համագործակցային ներգրավվում հանրային և համայնքային կյանքին Հայաստանում և Վրաստանում

2021 թ.-ի դեկտեմբերից Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը մեկնարկել է նոր նախագիծ «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է  Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) աջակցությամբ:

«Տեղահանված և տեղական բնակչության համագործակցային ներգրավվում հանրային և համայնքային կյանքին Հայաստանում և Վրաստանում» (PEACE) 11-ամսյա ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել Հայաստանում խոցելի տեղահանված բնակչության մասնակցության, կազմակերպման և ինքնադրսևորման հնարավորություններ՝ հիմնականում թիրախավորելով 2020թ-ի Արցախյան ռազմական հակամարտության պատճառով ՀՀ-ում վերաբնակեցված անձանց։

Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներն են՝

  • Գործընկեր Մեծահասակների կրթության կենտրոնների (ՄԿԿ) և ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացում (վերապատրաստում, խորհրդատվություն, մենթորություն) թիրախ խոցելի խմբերին բացահայտելու, մոբիլիզացնելու և նրանց հետ աշխատելու համար՝ հաշվի առնելով նրանց հատուկ կարիքներն ու խնդիրները։
  • Թիրախային շահառու խմբերի կարիքների գնահատում և շահառուների բացահայտում:
  • Համայնքային մակարդակում շահառուների խմբերի ձևավորում և նրանց մոբիլիզացում մի շարք միջոցառումների շուրջ (դասընթացներ, վերապատրաստումներ, փորձի փոխանակման այցեր, վարպետության դասեր և այլն):
  • Մինչև 4 համայնքային ծրագրերի իրականացում շահառուների կողմից իրենց հյուրընկալող համայնքներում՝  տեղական բնակչության հետ միասին:

Ծրագրի բաղադրիչները ուղղված կլինեն հատկապես կանանց և երիտասարդներին (հաշմանդամություն ունեցող կամ առանց հաշմանդամության):

Ծրագրի շահակից և շահառու խմբեր.

  • ՄԿԿ-ները և գործընկեր ՀԿ-ները, ինչպես նաև տեղական/տարածաշրջանային կառավարության համապատասխան ներկայացուցիչները, որոնք ներգրավված են վերոնշյալ շահառուներին աջակցության/ծառայությունների տրամադրման մեջ:
  • 40 ընտանիք Արցախից, որոնցից՝ 10-ական՝ Սիսիանում (Սյունիք), Մարտունիում և Սևանում (Գեղարքունիք), Գյումրիում (Շիրակ), Չարենցավանում և Նոր Գեղիում (Կոտայք)՝ կանանց և երիտասարդների թիրախավորմամբ։
  • Տեղաբնակ խոցելի մարդիկ (երիտասարդներ, կանայք և այլն), ովքեր հիմնական շահառու խմբի հետ կներգրավվեն ծրագրի գործողություններում։

Ծրագրի իրականացման երկրներ՝ Հայաստան, Վրաստան

Իրականացման ժամանակահատված՝ դեկտեմբեր 2021- նոյեմբեր 2022

Ծրագրի աջակից՝ Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարություն (BMZ)

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։