შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში

DVV International-ის საქართველოს ოფისი შეხვდა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს, ქალბატონ სოფიო კილაძეს

შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში ©ლელა მათიაშვილი

მაისში DVVI-ის რეგიონალური დირექტორი კავკასიში, თურქეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში და DVVI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის მოტეტის თავმჯდომარეს, ქალბატონ სოფიო კილაძეს. DVVI-ის წარმომადგენლებმა ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია გააცნეს და ხაზი გაუსვეს ძალისხმევის მნიშვნელობას სამ დონეზე: მიკროდან, რაც გულისხმობს, უშუალოდ ბენეფიციარებთან საგანმანათლებლო კურსებს ბენეფიციარების განვითარებისა და დასაქმების მიზნით, მეზოს ჩათვლით, რაც ითვალისწინებს, განათლების მიმწოდებელთა შესაძლებლობების მაკრო დონემდე გაზრდას, ზრდასრულთა განათლების გაუმჯობესებული სტატუსისა და მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პოლიტიკის ცვლილების ხელშეწყობით. ქ-მა კილაძემ დადებითად შეაფასა DVVI-ის საქმიანობა და მომავალი თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრა.

 

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.