ვორქშოპი ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამშრომლებისთვის ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების (ALE) საკითხებზე

სამ დღიანი ვორქშოპი ჩატარდა საქართველოს 13 მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის დეპარტამენტების თანამშრომლებისთვის, რომლის მიზანია რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში შექმნას რესურს ჯგუფები, რომლებიც გაივლიან ტრენინგს და დარწმუნდებიან ზრდასრულთა განათლებისა და სწავლების (ALE) ღირებულებებში, სარგებელში, უპირატესობებში და ნათლად დაინახავენ პირდაპირ კავშირს განათლებას, განვითარებასა და კეთილდღეობას შორის.

ვორქშოპი ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამშრომლებისთვის ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების (ALE) საკითხებზე ©ლელა მათიაშვილი

ვორქშოპი ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამშრომლებისთვის ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების (ALE) საკითხებზე ©ლელა მათიაშვილი

ვორქშოპი ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამშრომლებისთვის ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების (ALE) საკითხებზე ©ლელა მათიაშვილი

2021 წლის 26-29 ივლისს ჩატარდა სამდღიანი ვორქშოპი  საქართველოს 13 მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის დეპარტამენტების თანამშრომლებისთვის. ვორქშოპის მიზანია რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში შექმნას რესურს ჯგუფები, რომლებიც გაივლიან ტრენინგს და დარწმუნდებიან ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების (ALE) ღირებულებებში, სარგებელში, უპირატესობებში და ნათლად დაინახავენ პირდაპირ კავშირს განათლებას, განვითარებასა და კეთილდღეობას შორის. ბათუმში ბელორუსიიდან და უკრაინიდან მოწვეულმა ტრენერებმა 30-კაციანი ვორქშოპი გამართეს. ALE-ს მოდელები და ზრდასრულთა განათლების (AE) პროცესების ორგანიზების თანამედროვე სტრატეგიები; სხვადასხვა ქვეყანაში ALE-ს პროვაიდერებისა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის წარმატებული მაგალითები; ALE-ს ხარისხის უზრუნველყოფა და ბიუჯეტირება; ზრდასრულთა განათლების პოლიტიკის მხარდაჭერა – ეს და მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი პრაქტიკული საკითხი იყო დისკუსიის ცენტრში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბელორუსი ტრენერი ალენა ლუგოვცოვა. ვორქშოპის მესამე დღეს, უკრაინელმა ტრენერებმა და სამაგიდო თამაშების შემქმნელებმა, ტარას ტიმჩუკმა და მიხაილო ვოიტოვიჩმა მონაწილეები მიიწვიეს ერთდღიან სამაგიდო თამაშში „საზოგადოებათა სამყარო“. ეს არის მრავალფუნქციური სამაგიდო თამაშების თანამშრომლობის სტრატეგია, რომელიც მჭიდროდ ახდენს რეალური ცხოვრების, რეალური გადაწყვეტილებების მიღების, კონფლიქტისა და საზოგადოებრივი განვითარების სიმულაციას. 2019 წელს აღმოსავლეთ ევროპის სამოქალაქო განათლების ქსელმა თამაში აღიარა საუკეთესო სამოქალაქო განათლების პროექტად, რომელიც მიზნად ისახავს თემების გააქტიურებას. ბათუმის სემინარისთვის ავტორებმა შეიმუშავეს თამაშის სპეციალური ვერსია, სადაც განათლებისა და ზრდასრულთა განათლების ცენტრების როლი მტკიცედ იყო ხაზგასმული, რამაც ხელი შეუწყო განათლებისა და განვითარების უშუალო კავშირების დემონსტრირებას. მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა ხუთი გუნდი მონაწილეობდა ტურნირში, რომ ეჩვენებინათ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში AE-ს საქმიანობის დაგეგმვისა და მხარდაჭერის საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ გახადონ ის ღია და მიმზიდველი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. „ეს იყო საოცარი თამაში. სინამდვილეში, ეს უფრო მეტი იყო, ვიდრე თამაში. მართლაც დამაჯერებელია, რომ სწავლა და განვითარება უნდა გაგრძელდეს მთელი სიცოცხლის მანძილზე და ჩვენ ამას მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი“, – განაცხადა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა. „მეორედ ვიღებ მონაწილეობას DVV International-ის მიერ ორგანიზებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამაში. როგორც ყოველთვის, ხარისხი ძალიან მაღალი იყო და ბევრი ვისწავლეთ! ჩვენ დავუბრუნებთ ამ ინფორმაციას, გამოცდილებასა და შთაგონებას ჩვენს მუნიციპალიტეტებს!“ - აღნიშნა ხონის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.