Rreth botuesit dhe botimit

Të gjitha informatat në faqen tonë të internetit kontrollohen me kujdes. Ne bëjmë të gjitha përpjekjet për ta përditësuar dhe begatuar këtë informacion në vazhdimësi. Megjithatë, ne nuk japim asnjë garanci se ai është i plotë dhe i saktë dhe pasqyron zhvillimet më të fundit.

Ne nuk marrin përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të të tjera në internet për të cilat ne ofrojmë lidhje përmes link-ut. Në secilin rast përmbajtja është përgjegjësi e organit në fjalë dhe nuk pasqyron mendimet e DVV International.

Adresa:

DVV International, Zyra Rajonale për Kaukaz dhe Evropë Juglindore

20 Kipshidze street, Apt. 3

Tbilisi 0179, Georgia

Tel.: (+995 32) 2 25 17 52

Faksi: (+995 32) 2 91 34 75

E-mail:  info@dvv-international.ge 

dhe

DVV International Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. Obere Wilhelmstraße 3253225 Bonn

Tel.: 0228/97569-0
Fax: 0228/97569-55
E-mail: info@dvv-international.de

UST-ID-Nr. DE122276373

Përgjegjës për përmbajtjen sipas § 55 Abs. 2 RStV:

Maja Avramovska, Drejtore Rajonale për Kaukaz dhe Evropë Juglindore dhe 

Christoph Jost (Drejtor i Institutit DVV International)

Redaktorë Online:

Anes Čerkez, Arevik Harutyunyan, Flaka Myftari, Giorgi Jikia, Rozafa  Aliu,

përfaqësues të zyrave rajonale të vendit

Programimi:

Faktor E Web Agency, Bonn
Poppelsdorfer Allee 104
53115 Bonn
Germany

Email:info@faktor-e.de
Internet: www.faktor-e.de

Gerichtsstand:
Amtsgericht Bonn
HRB 5003

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo