Lajmet

Projekti ka filluar të realizohet nga Autoriteti Kombëtar I Kualifikimeve (AKK), me mbështetje teknike dhe profesionale të DVV International në Kosovë. Përmes aktiviteteve të organizuara DVV International dhe AKK synojnë zhvillimin e kapaciteteve të…

Lexo më shumë

Pas përkrahjes të suksesshme dhe lobimit afatgjatë nga DVV International, OJQ – KEC (Qendra për Arsim e Kosoves) është organizata e par lokale nga Kosova, e cila është anëtarësuar ( si anëtare e rregullt ) në Shoqatën Evropiane për Edukimin e të…

Lexo më shumë

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe DVV International në Kosovë (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) nënshkruan Memorandumin e ri të Bashkepunimit ( 2022-2024) me qëllim të…

Lexo më shumë

Nga data 16. Shatator 2021 ka filluar realizimi i projektit ,,Trajnimi dhe mbështetja e grave sipërmarrëse nga rajone të ndryshme të Kosovës për të lehtësuar krizën e shkaktuar nga Pandemia Covid-19 në Kosovë. Projekti është duke u realizuar në…

Lexo më shumë

Zhvillimi i programeve për nivelin 5 të kualifikimeve sipas standardeve të profesioneve të validuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) ka filluar që nga muaji Mars 2021.Zhvillimi i këtyre programeve të reja për arsimin e të rriturve në…

Lexo më shumë

Gjatë muajit Qershor- 2021 u realizua një takim midis Drejtorit të zyres së DVV International në Kosovë , z. Ramadan Alija dhe Zëvendësministrit të MASHTI ( Ministria e Arsimit Shkences Teknologjisë,dhe Inovacionit) Z. Dukagjin Pupovci.Gjatë këtij…

Lexo më shumë

Zyra DVV International në Kosovë në bashkëpunim me Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) ,duke iu referuar nevojës dhe kërkesës së madhe të aftësimit të personave të pa punë në rajonin e Mitrovicës , ka filluar implementimin e…

Lexo më shumë

DVV International, si partner i zhvillimit që përqendrohet në arsimin dhe edukimin e të rriturve,është duke i’u ofruar mbështetje të vazhdueshme partnerëve të saj vendor në Kosovë, në koordinim me Agjencionin e Punësimit në Republiken e Kosoves…

Lexo më shumë
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.