Lajmet

Konferenca e mbajtur më 20-21 qershor 2022, nën moton “vhs 2030: së bashku në diversitet të qëndrueshëm” trajtoi tre çështjet kryesore të së ardhmes, të cilat paraqesin sfida të reja, politike dhe sociale, dhe rrjedhimisht edhe sfida të reja për…

Lexo më shumë

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), më 10 qershor 2022, kanë nënshkruar marrëveshje…

Lexo më shumë

Me date 27 Maj 2022,eshte nenshkruar marreveshja e bashkepunimit ne mes te DVV International dhe KEC (Kosova Education Center),per ta mbeshtetur KEC (si anetare e vetme nga Kosova e EAEA -Asociacioni Evropian per Arsimin e te Rriturve),mbeshtetja do…

Lexo më shumë

Në dy komunat e përzgjedhura (Prizren dhe Pejë) ka filluar procesi parapregaditor për hapjen e dy qendrave të reja te arsimit per te rritur (ARr) bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (VHS). Për tu njoftuar për së afermi me situaten në…

Lexo më shumë

DVV International - zyra në Kosovë ka ofruar në vazhdimësi mbështetjen e saj , profesionale dhe teknike , gjatë procesit të hartimit të PSAK-2022-2026 , respektivisht gjatë hartimit të komponentes së ARr – dhe Objektivit -5 , i cili ka të bëj me…

Lexo më shumë

Me datën 04. Mars 2022 u nënshkrua Memorandumi i Bashkepunimit (MB) ne mes të DVV International në Kosovë dhe Fakultetit të Edukimit në Prishtinë (UP) , për lansimin e kurrikulit modular ndërkombëtarë të trajnimeve për edukatorët e të rriturve …

Lexo më shumë
[Translate to Albanian:]

Në bashkëpunim me OJQ –KEC ( Qendra e Kosovës për Edukim ) gjatë muajit Dhjetor 2021, është zhvilluar trajnimi  tre-ditor  me tematikën “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut”. Qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve ka qenë: Ngritja e…

Lexo më shumë

Projekti ka filluar të realizohet nga Autoriteti Kombëtar I Kualifikimeve (AKK), me mbështetje teknike dhe profesionale të DVV International në Kosovë. Përmes aktiviteteve të organizuara DVV International dhe AKK synojnë zhvillimin e kapaciteteve të…

Lexo më shumë
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.