Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Lajmet

Në kuadër të projektit “Mbështetja e OJQ-ve të cilat merren me arsimimin e të rriturve në Kosovë, përmes akreditimit të tyre për zbatimin e komponentës për Njohjen e Mësimit Paraprak ( NjMP) në Kosovë”, më 22 nëntor 2022, është mbajtur seminari…

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”, më 9 nëntor…

Lexo më shumë

Në datat 27, 28 tetor në hotelin - “ Sky2Hotel” ne Tiranë, është mbajtur punëtoria dy ditore ku morrën pjesë përfaqesues të Ministrive, Qendrave Trajnuse , Qendrave te Kompetencës, OJQ , Kolegje dhe ofrues të tjerë të ARr në Kosovë.

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

Resurset

Resources

Armenia

Bosnia dhe Herzegovina

Gjeorgjia

Kosova

Zyra Qendrore 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.