Նոր մոտեցում CG չափորոշչի վրա հիմնված «ՄՈՒԿ հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» ToT-ին

CG-ի չափորոշչի վրա հիմնված «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացը 2022թ-ին 2 կարևոր ուղղություններով է ընթանում։ Նախ մայիս-հունիս ամիսներին կազմակերպվեց «Թվային ուսուցումը մեծահասակների կրթությունում» մոդուլը, որը հանդիսանում է ընդհանուր դասընթացի լրացուցիչ մոդուլներից մեկը։

CG-ի չափորոշչի վրա հիմնված «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացը 2022թ-ին 2 կարևոր ուղղություններով է ընթանում։ Նախ մայիս-հունիս ամիսներին կազմակերպվեց «Թվային ուսուցումը մեծահասակների կրթությունում» մոդուլը, որը հանդիսանում է ընդհանուր դասընթացի լրացուցիչ մոդուլներից մեկը։ Այն պիլոտային ծրագիր էր, որն անցկացվում էր առաջին անգամ և մասնակցության հնարավորություն էր ընձեռված 2018, 2019 և 2021թթ-ի դասընթացի մասնակիցներին։ Դասընթացին ներգրավվել էին մոտ 20 մասնակից, իսկ նրանցից 10-ը ներկայացրին ավարտական պորտֆոլիո, որը կազմված էր թվային գործիքներով ներկայացված կրթական նյութերից և հաջողությամբ ավարտեցին մոդուլը։ Դասընթացը մշակել և վարում էր Ալյոնա Լուգավցովան։

Հաջորդը, հունիսի 30-ին կայացավ «ՄՈՒԿ հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացի մեկնարկային հանդիպումը՝ նոր խմբի համար։ Այս տարի դասընթացը նախատեսված է բուհերում դասավանդող դասախոսների, ասպիրանտների և հայցորդների համար, որոնք հետաքրքրված են ուսուցման նոր մեթոդներով ու մոտեցումներով։ Մասնակցության հայտ է ներկայացրել մոտ 30 մասնակից՝ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանից, Երևանի պետական համալսարանից, Բրյուսովի պետական համալսարանից և այլ բուհերից։ Այս տարի դասընթացավարների թիմը կազմված է նախորդ տարիներին ծրագրին մասնակցած դասընթացավարներից, իսկ խմբային քոուչինգն իրականացնում են Ալյոնա Լուգավցովան և Սերգեյ Լաբոդան։

Ծրագրի հաջող ավարտից հետո նախատեսվում է դասընթացը փոխանցել շահագրգիռ բուհին/երին։

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։